Yliopistologo

PsL Maarit Alasuutarin psykologian alaan kuuluva väitöskirja

Kuka lasta kasvattaa? Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen kasvatuksen suhde vanhempien puheessa (Who is Raising the Child? Mothers and Fathers Constructing the Role of Parents and Professionals in Child Development)

tarkastetaan 22.8.2003 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jarl Wahlström (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Ojanen.

***

Maarit Alasuutari on syntynyt Tuupovaarassa ja hän suorittanut on suorittanut psykologian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt vuodesta 2002 erikoistutkijana Stakesin Sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Alasuutarin väitöskirja ilmestyy Gaudeamuksen kustantamana. Helsinki 2003. ISBN 951-662-885-0.

Väitöskirjan tilausosoite: Gaudeamuskirja, http://www.gaudeamuskirja.fi, gaudeamuskirja@hyy.fi, fax (09) 629 699 tai Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi

Lisätietoja: Maarit Alasuutari, (03) 368 1848 (koti), (09) 396 72334 (työ), maarit.alasuutari@stakes.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

KUKA LASTA KASVATTAA? Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen kasvatuksen suhde vanhempien puheessa

Tutkimus perustuu vanhempien haastatteluiden diskurssianalyysiin. Haastatteluihin osallistui 17 äitiä ja 7 isää. Perheissä oli joko esikouluikäinen tai ala-asteella oleva lapsi, johon liittyen vanhemmat olivat saaneet kutsun osallistua tutkimukseen. Osalla vanhemmista ei ollut huolta lapsensa kehityksestä tai kasvatuksesta. Osa taas asioi lapsensa kanssa perheneuvolassa tai lastenpsykiatrisella klinikalla. Kirjan eri luvuissa käsitellään pääasiassa tapausanalyysien kautta lapsen kotihoitoon, päivähoitoon, koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön sekä lasten mielenterveyspalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Ideana on eritellä, miten vanhemmat näkevät roolinsa kasvattajina suhteessa ammattilaisiin. Nyky-Suomessahan lapset ovat jo varhain tekemisissä kasvatuksen ammattilaisten kuten perhepäivähoitajien, lastentarhanopettajien, opettajien tai usein myös psykologien kanssa. Institutionaalinen kasvatus ulottaa otteensa perheisiin myös joukkoviestinnän ja vanhempien lukemien oppaiden kautta. Mikä siis on työnjako vanhempien ja ammattilaisten välillä? Julkisuudessa asiantuntijat peräävät usein vanhemmilta suurempaa vastuuta lastensa kasvattamisesta, mutta miten vanhemmat itse mieltävät roolinsa?

Tutkimus osoittaa, että vanhempien tulkinnoissa perinteinen olettamus äidin ensisijaisuudesta kasvattajana on vahva. Samalla kuitenkin päivähoito saa heidän puheessaan keskeisen merkityksen. Vanhempien näkökulmasta lapsen kasvatus on tärkeä ja kokonaisvaltainen tehtävä. Siinä on tärkeää kasvattajan aktiivinen rooli ja intensiivinen suhde lapseen. Tähän liittyy myös se, että vanhemmat puhuvat kasvatuksesta ammattilaisten kielellä. Myös yhteistyö ammattilaisten kanssa on vanhempien näkemysten mukaan tärkeä osa hyvää vanhemmuutta. Kriittinen kohta näissä vanhempien ja ammattilaisten kohtaamisissa on vanhempien näkökulmasta se, miten valta jakautuu ja miten heidän oma asiantuntijuutensa tunnustetaan.


[laskuri] käyntiä 4.08.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto