Yliopistologo

LL Susanna Laaksovirran kirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Biodegradable, Self-Reinforced, Self-Expandable Lactic and Glycolic Acid (SR-PLGA80/20) Copolymer Spiral Prostatic Stent: Analysis of mechanical and biological properties and clinical results (Biohajoava, itse-lujittuva, itselaajeneva polylaktidiglykolidi (PLGA80/20) kopolymeeri spiraali Prostatastentti: Mekaaninen ja biologinen analyysi ja kliiniset tulokset)

tarkastetaan 22.8.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Pekka Hellström (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Teuvo Tammela.

***

Susanna Laaksovirta on syntynyt Raisiossa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1987 sekä Tampereen yliopistossa kirurgian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1998 ja urologian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2000. Vuodesta 2000 hän on työskennellyt Kirurgian ja urologian erikoislääkärinä Keski-Suomen Keskussairaalassa.

Laaksovirran väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 947, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5722-6, ISSN 1455-1616.Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 270, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5723-4, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Susanna Laaksovirta, 040-547 3999 (koti), (014) 6918111/haku (työ), susanna.laaksovirta@pp.inet.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Biohajoavat materiaalit ovat olleet käytössä urologisessa kirurgiassa 1990-luvun puolivälistä lähtien. PLGA 80/20 on L-laktidin ja glykolidin muodostama uusi kopolymeeri (kehitetty yhteistyössä Tampereen Teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan urologian yksikön kanssa).

Väitöskirjatyö koostuu 5 osatyöstä jossa analysoitiin tämän uuden materiaalin mekaanisia ja biologisia ominaisuuksia sekä kliinisiä tuloksia.

Osatyössä I analysoitiin biohajoavan PLGA80/20 prostatastentin viskoelastista muistia sekä laajenemista koeputkiolosuhteissa ja verrattiin uutta materiaalia PGA ja PLLA materiaalin vastaaviin ominaisuuksiin. PLGA 80/20 materiaali laajeni nopeasti ja enemmän kuin muut polymeerit ja lopullisen laajenemisen PLGA saavutti kolmessa päivässä.

Osatyössä II tutkittiin koeputkiolosuhteissa uuden PLGA stentin ja metallisen kullalla päällystetyn Prostakath ja nikkeli-titaniumista valmistetun Memokath stentin karstoittumista sekä PLGA materiaalin kompressiokestävyyttä standardi Ph-olosuhteissa steriilissä keinovirtsassa.Tulokset analysoitiin tietokoneohjelmalla.Koe-asetelma osoitti että PLGA materiaali omaa erinomaiset mekaaniset ominaisuudet.

Osatyössä III PLGA materiaaln kudossoveltuvuutta ja biohajoamista tutkittiin kanin selkälihasimplanttikokeilla ja soveltuvuutta prostaattiseen urethraan selvitettiin asettamalla laajennin kanin eturauhasen kohdalle virtsaputkeen. PLGA materiaalin kudossoveltuvuus osoittautui erinomaiseksi kummassakin analyysissa.

Osatöissä IV ja V käsiteltiin PLGA -materiaalin sopivuutta kliiniseen käyttöön ja PLGA materiaalin laajenemisominaisuuksia potilaskäytössä.Tutkimustulosten mukaan uusi PLGA materiaali osoittautui turvalliseksi, kudossoveltuvuudeltaan ja karstoittumisominaisuuksiltaan erinomaiseksi ja soveltunee siten turvotusta aiheuttavien eturauhastoimenpiteiden kanssa käytettäväksi.


[laskuri] käyntiä 04.08.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto