Yliopistologo

LL Tarja Vihtamäen synnytys- ja naistentautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Towards Self-adjusted Postmenopausal Hormone Replacement Therapy: Biochemical and Clinical Parameters Associating with Percutaneous Treatment (Vaihdevuosien itseannosteltu estrogeenihoito)

tarkastetaan 29.8.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Tuula Salmi (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Kirkinen.

***

Tarja Vihtamäki on syntynyt Uuraisilla ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee yksityislääkärinä Koskiklinikalla Tampereella.

Vihtamäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 944, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5714-5, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 267, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5715-3, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Tarja Vihtamäki, 050-569 2055 (koti), tarjavi@sgic.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjatyössä selvitettiin hormonikorvaushoidon käyttöä Suomessa ja käyttöön liittyviä ongelmia. Lisäksi tutkittiin uutta menetelmää toteuttaa hormonikorvaushoito: vaihdevuosioireista kärsivät naiset räätälöivät itse itselleen sopivat hoitoannokset sivelemällä estrogeenigeeliä iholle nousevin annoksin kunnes oireet hävisivät ja he voivat hyvin. Kukin nainen jatkoi hoitoa tällä itselleen sopivalla annoksella. Hoidon aikana seurattiin sen toteumista, oireiden häviämistä ja hormonaalisia vaikutuksia sekä selvitettiin ihoannosteluun liittyen seerumin estradiolipitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimus osoitti, että yli puolet (55 %) vaihdevuosi-ikäisistä naisista oli käyttänyt hormonihoitoa ja noin joka kolmas heistä (16 %) oli keskeyttänyt sen; yleisimmin sivuvaikutusten vuoksi. Hormonihoidon nykykäyttäjistä 20 %:lla oli hoitoon liittyviä sivuvaikutuksia.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaihdevuosioireiden häviämiseen tarvittava päivittäinen estrogeeniannos vaihtelee suuresti (1mg - 6 mg). Vajaalla kolmanneksella (29 %) naisista oireet hävisivät pienemmällä annoksella kuin mitä tuotteen valmistaja suosittelee päivittäiseksi hoitoannokseksi, noin puolet (52 %) sai avun suositellusta annoksesta ja 19 % naisista tarvitsi suositusta suuremman estrogeeni annoksen. Oireiden voimakkuus alkutilanteessa ei ennustanut itselöydetyn hoitoannoksen suuruutta. Siitä huolimatta, että vaihdevuosioireet hävisivät, 22 %:lla naisista seerumin estradiolipitoisuus oli matala ja vastasi vaihdevuosi-ikäisen naisen tasoa (<50 pg/ml). Hoitovastetta tässä tutkimuksessa kuvasi parhaiten seerumin biologisesti aktiivinen FSH. Tämän lisäksi tutkimuksessa osoitettiin, että ihon kontaminoituminen estrogeenigeelillä johtaa korkeampiin seerumin estradiolipitoisuuksiin, mikäli verinäyte otetaan applikoidun tai applikoivan raajan suonesta. Se voi johtaa väärään arvioon elimistön estradioli tilanteesta. Kun ihokontaminaatio huomioitiin seerumin estradiolipitoisuudet pysyivät tasaisena toistetuissa mittauksissa samalla yksilöllä.

Tutkimuksen perusteella vaihdevuosioireista kärsivät naiset hyötyvät itsesäädellystä estrogeenihoidosta. Vaihdevuosioireet helpottuvat ja estrogeenihoitoon liittyvät sivuvaikutukset minimoituvat. Hoidolla päästään pienimpään mahdolliseen estrogeeniannokseen. Perkutaanista estrogeenihoitoa saavilla ihokontaminaatio tulee ottaa huomioon seerumin estradiolinäytteitä otettaessa.


[laskuri] käyntiä 18.08.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto