Yliopistologo

KFN Mikhail Mikhailovin käännöstieteen alaan kuuluva venäjänkielinen väitöskirja (väitöstilaisuus on englanniksi)

Parallel'nye korpusa xudožestvennyx tekstov: principy sostavlenija i vozmožnosti primenenija v lingvisticheskix i perevodovedcheskix issledovanijax (Kaunokirjallisuuden rinnakkaistekstikorpukset: koostamisperiaatteet ja käyttömahdollisuudet lingvistisissä ja käännöstieteellisissä tutkimuksissa)

tarkastetaan 27.9.2003 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin auditoriossa B1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Lars Borin (Göteborgin yliopisto). Kustoksena toimii professori Hannu Tommola.

***

Mikhail Mikhailov on syntynyt 27.07.1964 Moskovassa ja hän on suorittanut KFN- tutkinnon Moskovan lingvistiikan yliopistossa Moskovassa Venäjällä. Hän työskentelee venäjän kielen ja käännöstieteen lehtorina Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella.

Mikhailovin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 956, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5753-6, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 280, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5754-4, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Mikhail Mikhailov, 040-820 8418 (koti), (03) 215 6123 (työ), Mihail.Mihailov@uta.fi, http://www.uta.fi/~lomimih

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjatutkimuksessa käsitellään rinnakkaisteksti-
korpuksien keräämistä ja käyttömahdollisuuksia. Tähän tarkoitukseen on koottu venäjä-suomi-rinnakkaiskorpus ParRus, jossa on venäjänkielistä kaunokirjallisuutta ja sen suomennoksia. Korpuksen koko on noin 2,2 miljoonaa sanaa kummallakin kielellä ja sitä varten on kehitetty oma ohjelmapaketti. Erikielisten tekstien kohdentamiseksi (aligning) sekä venäjän- että suomenkielisten sanalistojen lemmatisoimiseksi on jouduttu kehittämään työkalut.
Korpuksen tekstien valinnassa hyödynnettiin tekeillä olevaa venäjästä suomennetun kirjallisuuden bibliografiaa, jonka tiedoista muodostettiin tietokanta. Tutkimalla bibliografian sisältämää tietoa tehtiin tarpeelliset luokitukset ja määriteltiin valintakriteerit.

Tutkimuksessa esitellään ParRus-korpuksen ohjelmapakettiin kehitettyjä työkaluja, joiden avulla muodostetaan frekvenssisanalistoja, kollokaatiota, konkordansseja jne. Työssä käsitellään erilaisia tietokonelingvistisiä ongelmia kuten lemmatisointia, tekstien kohdentamista, sanavastineiden hakua ym. ja niiden mahdollisia ja tässä tutkimuksessa toteutettuja ratkaisuja.

ParRus-korpuksen aineistolla on tutkimuksessa myös esimerkinomaisesti suoritettu joitakin kieli- ja käännöstieteellisesti kiinnostavia analyyseja. Käännöskielen ominaispiirteitä haettiin analysoimalla välimerkkien käyttöä, sanastoa ja kielioppia. Anaalyysi osoitti, että lähdetekstin vaikutus näkyy tuloksissa ja käännöskieli poikkeaa siten "standardikielestä". Tutkimuksessa on käsitelty myös ns. kulttuurisesti merkittävien sanojen kääntämisen ongelmaa. Rinnakkaiskorpuksen käännökset osoittavat ainakin sen, että maailmankuvan ongelmat eivät estä käännösprosessia. Korpuksesta saatujen käännösekvivalenttien ja sanakirjoista poimittujen sanavastineiden vertailu taas osoittaa sanakirjan vaikuttavan kääntäjään.


[laskuri] käyntiä 28.08.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto