Yliopistologo

LL Markku Leskisen urologian alaan kuuluva väitöskirja

Male Chronic Pelvic Pain Syndrome. Aetiology, Symptom Evaluation and Treatment (Miehen krooninen lantion kiputila (Krooninen eturauhastulehdus) Etiologia, oireiden arviointi ja hoito)

tarkastetaan 31.10.2003 klo 12 Terveysteknologiakeskus Mediwestin auditoriossa, Koskenalantie 16, Seinäjoki. (samanaikainen videoneuvotteluyhteys Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen isossa luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere)

Vastaväittäjänä on professori Mirja Ruutu (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Teuvo Tammela.

***

Markku Leskinen on syntynyt Ylistarossa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1986, kirurgian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1993 ja urologian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1995 Oulun yliopistossa. Hän on työskennellyt urologian erikoislääkärinä vuodesta 1996 alkaen Seinäjoen keskussairaalassa ja vuosina 1998-2000 kirurgian apulaisopettajana Tampereen yliopistossa sekä Seinäjoen keskussairaalassa.

Leskisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 957, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5756-0, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 281, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5757-9, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Markku Leskinen, 0400-470 057 (koti), (06) 415 4491 (työ), markku.leskinen@epshp.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Miehen krooninen lantion kiputila eli krooninen eturauhastulehdus on yleinen sairaus ja suomalaisilla miehillä sen esiintyvyys on noin 14 %. Sen syitä ei tiedetä, eikä parantavaa hoitoa ole. Hoito on perinteisesti ollut kokemusperäistä ja vain oireita lievittävää.

Väitöskirjatutkimus koostuu viidestä osatyöstä, joista kahdessa ensimmäisessä pyrittiin selvittämään kroonisen eturauhastulehduksen syyksi usein epäiltyä infektiotaustaa. Tutkimuksissa käytettiin herkkää geenimonistusmenetelmää (polymeraasiketjureaktio, PCR) bakteerien ja virusten toteamiseksi eturauhasen kudosnäytteistä. Näytteitä otettiin paikallisen eturauhassyövän takia tehdyn eturauhasen poistoleikkauksen yhteydessä sekä kroonista eturauhastulehdusta potevilta että oireettomilta potilailta. Yhdessäkään näytteessä ei todettu bakteereita tai viruksia, mikä viittaa siihen, että krooninen eturauhastulehdus ei ole infektiosairaus ja että eturauhasessa ei esiinny ns. normaalia mikrobikasvustoa.

Tutkimuksen kolmannessa osatyössä tehtiin suomenkielinen käännös oireiden mittaamiseen käytettävästä englanninkielisestä NIH-CPSI ­ oirekyselykaavakkeesta. Suomenkielisen oirekyselyn käyttökelpoisuutta ja ymmärrettävyyttä selvitettiin validointitutkimuksella, jonka tulokset osoittivat, että suomenkielinen NIH-CPSI ­ oirekysely on helppokäyttöinen, ymmärrettävä ja erityisesti kroonisen eturauhastulehduksen oireet selvästi muista kipuoireista erotteleva. Suomenkielinen oirekyselylomake mahdollistaa hoitovasteen luotettavan arvioinnin kroonista eturauhastulehdusta potevilla ja antaa mahdollisuuden kansainvälisiin vertailuihin eturauhastulehdusta koskevissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Neljäs osatyö oli lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa tutkittiin eturauhasen liikakasvun hoidossa käytettävän, eturauhasen kokoa pienentävän lääkkeen, finasteridin, vaikutusta kroonisen eturauhastulehduksen oireisiin. Oireet lievittyivät sekä finasteridia että lumelääkettä saaneilla, mutta finasteridilla oireet lievittyivät merkittävästi enemmän. Tämän havainnon perusteella finasteridihoitoa voidaan pitää hyödyllisenä ainakin osalle kroonista eturauhastulehdusta potevista. Viides osatyö oli lumekontrolloitu tutkimus, jolla selvitettiin eturauhasen liikakasvun oireita lievittävän radioaaltohoidon (TUNA) vaikutusta eturauhastulehduksen oireisiin. Sekä radioaaltohoito, että lumehoito lievittivät oireita, mutta koska radioaaltohoidon teho ei ollut lumehoitoa parempi, ei sitä voi suositella kroonisen eturauhastulehduksen rutiinihoidoksi.

Yhteenvetona, väitöstutkimuksessa todettiin, että krooninen lantion kiputila eli krooninen eturauhastulehdus ei ole bakteerien tai virusten aiheuttama infektiosairaus. Suomenkielelle käännetty NIH-CPSI -oirekyselylomake on luotettava ja käyttökelpoinen kroonisen eturauhastulehduksen oireiden mittaamisessa. Kroonisen eturauhastulehduksen hoidossa finasteridi on hyödyllinen osalle potilaista, mutta radioaaltohoito on teholtaan lumeen veroinen, eikä sitä voi suositella kroonisen eturauhastulehduksen rutiinihoidoksi.


[laskuri] käyntiä 10.09.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto