Yliopistologo

YTM Kirsti Lempiäisen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Sosiologian sukupuoli. Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946-2000 (Gender in Sociology. A study on sociology textbooks in the Universities of Helsinki and Tampere in 1946-2000)

tarkastetaan 03.10.2003 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Raija Julkunen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Korvajärvi.

***

Kirsti Lempiäinen on syntynyt Harjavallassa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt 1.8.2003 lähtien naistutkimuksen ma. yliassistenttina Tampereen yliopistossa.

Lempiäisen väitöskirja ilmestyy Vastapainon kustantamana, Tampere 2003. ISBN 951-768-122-4.

Väitöskirjan tilausosoite: tilaukset@vastapaino.fi, Osuuskunta vastapaino Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere, puh: (03) 2146 245 tai Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Kirsti Lempiäinen, (03) 222 0307 / 040 -519 3640 (koti), (03) 215 8047, kirsti.lempiainen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolen jäsentämistä sosiologiassa. Lisäksi analysoidaan naisten ja miesten määrittelyä eli millaisia sukupuolisia toimijoita oppikirjoissa tapaa. Samalla kyse on siitä, miten sukupuoli ymmärretään suomalaisessa yhteiskunnassa. Aineistona on Helsingin ja Tampereen yliopiston sosiologian perus- ja aineopintojen kurssikirjat (n=748) vuosina 1946-2000. Menetelmänä on käytetty kriittistä sukupuolen analyysia.

Sukupuoli esittäytyy sosiologiassa (sosio)biologisena, rakennefunktionaalisena, materialistisena, kulttuurisena ja sosiaalisena kysymyksenä. Jäsennykset ovat osin päällekkäisiä, ja esimerkiksi biologinen ymmärrys sukupuolesta on edelleen ajankohtainen.

Käsitykset naisista ja miehistä ovat ajan myötä muuttuneet, mutta niissä on myös paljon pysyvää. Vaimot ja miehet, uusintajat ja työläiset, naaraat ja koiraat, kanat ja kukot - kaikki nämä kuvaavat sosiologian sukupuolta. Kun tiivistetään toimijoiden välinen sukupuoliero, miehen toimijuus näyttäytyy hallinnan ja naisen toimijuus hoivan kautta. Suomalaisessa sukupuolijärjestelmässä ei kuitenkaan erityisesti korosteta sukupuolten välisiä eroja tai sukupuolisuutta, vaan pikemminkin naisia ja miehiä käsitellään sukupuolettomina henkilöinä.

Tutkimus lisää perustietoa sukupuolesta ja sen kriittisestä analyysista. Tutkimus on ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa analysoidaan laajalti sukupuolen ja sosiologisen tiedon suhteita. Jatkotutkimukselle avataan kysymys, miten sukupuoli on mukana yhteisöllisyyden ja yhteiskunnan tuottamisessa.[laskuri] käyntiä 22.09.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto