Yliopistologo

M.Sc. Elmira Anderzhanovan fysiologian alaan kuuluva väitöskirja

Role of Dopaminergic and Glutamatergic Systems of the Striatum in the Mechanisms of d-Amphetamine and Ammonia Neurotoxicity (Aivojuovion dopamiini- ja glutamaattihermojärjestelmät amfetamiinin ja ammoniakin neurotoksisuusmekanismeissa)

tarkastetaan 18.12.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori (mvs) Irma Holopainen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Pirjo Saransaari.

***

Elmira Anderzhanova on syntynyt Moskovassa ja hän on suorittanut Master of Science -tutkinnon Russian State Medical University:ssa Moskovassa.

Anderzhanovan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 961, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5786-2, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 287, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5787-0, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Elmira Anderzhanova, anderzhanova@hotmail.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöstyössä tutkittiin amfetamiinin ja sydnokarbin aiheuttamia kemiallisia muutoksia rotan aivojuoviossa. Sydnokarb on Venäjällä kehitetty psykostimulatti. Se ei aiheuta riippuvuutta niin kuin amfetamiini, eikä sitä siksi käytetä huumausaineena. Molemmat lääkkeet lisäsivät hermovälittäjäaineiden dopamiinin ja glutamiinin solunulkoista pitoisuutta ja kiihdyttivät dopamiinin aineenvaihtoa. Ne lisäsivät myös hydroksyyliradikaalien muodostumista ja aiheuttivat stereotyyppistä käyttäytymistä. Dopamiinin antagonisti sulpiridi esti dopamiinin aiheuttamia neurotoksisia muutoksia, mutta lisäsi stereotyyppistä käytöstä. Sydnokarb osoittautui vähemmän neurotoksiseksi kuin amfetamiini, koska sen aiheuttamat muutokset olivat vähäisempiä ja tulivat hitaammin.

Aivojen ammoniakkipitoisuuden liiallinen lisääntyminen johtaa koomaan ja lopulta kuolemaan, kun dopamiini- ja glutamiinivälittäjäaineiden toiminta häiriytyy.

Ammoniumioneja sisältävän liuoksen infuusio lisäsi nopeasti dopamiinin ja sen aineenvaihduntatuotteiden vapautumista aivojuoviosta. Sen esti inhiboiva neuromodulaattori tauriini. Ammoniakki aktivoi myös liiallisesti glutamaatin N-metyl-D-aspartaattireseptoreita, mikä edelleen lisää hydroksyyyliradikaalien ja syklisen guanosiinitrifostaatin muodostumista. Tauriini esti nämäkin muutokset. Tutkimus on ensimmäinen suora osoitus elävällä eläimellä siitä, että tauriini on tehokas hermostoa suojaava aine.


[laskuri] käyntiä 21.10.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto