Yliopistologo

FM Poika Isokosken tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Manual Text Input: Experiments, Models, and Systems (Käsikäyttöiset tekstinsyöttömenetelmät)

tarkastetaan 23.4.2004 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. Shumin Zhai (IBM Almaden Research Center). Kustoksena toimii professori Roope Raisamo.

***

Poika Isokoski on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt vuodesta 1999 lähtien tutkijana Tampereen yliopistossa.

Isokosken väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen sarjassa, A-2004-3, Tampereen yliopisto, Tampere 2004. ISBN 951-44-5955-5, ISSN 1459-6903. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 340, Tampereen yliopisto 2004. ISBN 951-44-5959-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Poika Isokoski, 040-706 3377 (koti), (03) 215 8562 (työ), poika@cs.uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Kirjoitustaito on vanhaa kulttuuriperintöä jonka tekniikoissa ja välineissä ei suinkaan aina ole ollut jännittävää tutkittavaa muille kuin historian tutkijoille. Viime vuosisadan lopulla alkanut tietokoneiden käyttö on muuttanut kirjoitusvälineet ja -tavat. Väitöskirja käsittelee tietokoneilla kirjoittamisen osa-aluetta jota kutsutaan tekstinsyötöksi. Tekstinsyöttötutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla tietokoneiden käyttäjät voivat mahdollisimman tehokkaasti siirtää tekstiä aivoistaan tietokoneen muistiin.

Vakiintuneet kirjoitusmenetelmät eivät yleisesti ottaen toimi hyvin pienten mukana kannettavien tietokoneiden kuten matkapuhelinten kanssa. Näppäimistö ei mahdu mukaan tai jos mahtuukin, se on liian pieni. Kynällä taas on vaikea kirjoittaa selvästi muun muassa siksi, että kirjoituskättä ei voi tukea mihinkään. Niinpä uusien pienten tietokoneiden lähtökohdista kehitettyjen tekstinsyöttömenetelmien kaupallinen kehittäminen ja tieteellinen tutkiminen onkin nykyään laajalti harjoitettua.

Väitöskirjatyössä on tutkittu joitakin uusia ja pääasiassa mobiililaitteisiin tarkoitettuja tekstinsyöttömenetelmiä konstruktiivisin ja kokeellisin keinoin. Monessa tapauksessa tuloksena on ollut ensimmäinen kuvaus tutkitun menetelmän suorituskyvystä. Vaikka suorituskykyä onkin mitattu laboratorio-oloissa, antavat tulokset usein osviittaa menetelmien toimivuudesta todellisessa käyttötilanteessa.

Kokeet ja niiden tulkinta perustuvat usein teoreettiseen malliin tekstinsyöttömentelmän suorituskyvystä. Toinen työn keskeinen osa onkin tällaisten mallien kehittäminen ja niiden tarkkuuden arviointi. Kolmas keskeinen tulos on uusi ohjelmistoarkkitehtuuri käyttäjäkohtaisten tekstinsyöttömenetelmien käytön helpottamiseksi.

Uusien tekstinsyöttömenetelmien keksiminen on ollut ja tulee kaiketi jatkossakin olemaan varsin helppoa. On mahdollista, että jotkut näistä uusista menetelmistä ovat niin hyviä että ne kannattaisi ottaa yleiseen käyttöön. Näiden hyvien menetelmien löytäminen on vaativa tehtävä, johon tämä väitöskija pyrkii antaamaan eväitä.


käyntiä 13.2.2004 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto