Yliopistologo

LL Perttu Rossin kirurgian (verisuonikirurgia) alaan kuuluva väitöskirja

Eicosanoids and lower limb ischemia (Eikosanoidit ja jalan verenkiertohäiriöt)

tarkastetaan 3.9.2004 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 1 auditoriossa, Biokatu 6, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Mauri Lepäntalo (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Järvinen.

***

Perttu Rossi on syntynyt Konnevedellä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Hän on työskennellyt vuodesta 1996 kähtien keuhko- ja verisuonikirurgina Keski-Suomen Keskussairaalassa Jyväskylässä.

Rossin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1023, Tampereen yliopisto, Tampere 2004. ISBN 951-44-6030-8, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 367, Tampereen yliopisto 2004. ISBN 951-44-6031-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Perttu Rossi, (014) 691 811 (työ), perttu.rossi@ksshp.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjassa arvioidaan lääkehoidon mahdollisuuksia jalan verenkiertohäiriöissä. Jalan menetyksiä (amputaatioita) pyritään estämään pallolaajennoksilla ja verisuonileikkauksilla, mutta lääkehoitoa on ollut niukasti tarjolla - yleensä käytössä on ollut vain asperiini (asetosalisyylihappo).

Tutkimuksessa mitattiin verisuonia laajentavien ja niitä supistavien aineiden pitoisuuksia jalan verenkiertohäiriöissä. Kyseiset aineet mitattiin myös ennen ja jälkeen pallolaajennosta ja ennen ja jälkeen verisuoniohitusta.

Tuloksissa todettiin verisuonia supistavien aineiden lisääntyvän akuutissa jalan verenkiertohäiriössä. Samoin kävi pallolaajennoksen jälkeen. Verisuoniohituksen todettiin vähentävän hapen puutetta kudoksissa.
Löydös antaa tukea verisuonia laajentavien aineiden käytölle näissä tilanteissa.Valitettavasti osa näistä lääkeaineista on saatavilla vain infuusiona (suoneen annettavana), joten niiden käyttö rajoittuu sairaalaoloihin. Myös sivuvaikutuksia esiintyy.
Tutkimus antaa teoreettista tukea hyytymistä estävien ja verisuonia laajentavien lääkeaineiden käytölle ja niiden kehittämiselle jalan verenkiertohäiriöissä.


käyntiä 6.8.2004 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto