Yliopistologo

FL Marko Tikan Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja

Kenttäoikeudet. Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918 (Court-Martial without Law. Punitive measures in the Finnish Civil War of 1918)

tarkastetaan 16.10.2004 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori emeritus Heikki Ylikangas (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Haapala.

***

Marko Tikka on syntynyt Joutsenossa ja hän on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt vuodesta 2003 tutkijana Tampereen Yliopiston historiatieteen laitoksella.

Tikan väitöskirja ilmestyy Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamana sarjassa Bibliotheca historica (n:o 90), Helsinki 2004. ISBN 951-746-651-X, ISSN 1238-3503.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai SKS, Kustannusosasto, PL 259, 00071 Helsinki, puh. (09) 13 1231, kirjamyynti@finlit.fi

Lisätietoja: Marko Tikka, 040 752 5811 (koti), (03) 215 4060 ja 040 752 5811 (työ), marko.tikka@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Kenttäoikeudet on ensimmäinen kokonaisesitys punaisten ja valkoisten kenttäoikeuksista vuoden 1918 sisällissodassa

Sisällissodan taistelujen ulkopuolella tapahtuneita väkivallantekoja, ns. punaista ja valkoista terroria, on selitetty yksityisinä kostotoimina, jotka tapahtuivat ilman kummankaan osapuolen sodanjohdon hyväksyntää. Laajaan lähdemateriaaliin pohjautuva tutkimus osoittaa, että huomattavaa osaa niin valkoisten kuin punaisten terrorista voidaan pitää rationaalisesti perusteltuna, organisoituna väkivaltana. Kyse ei ollut pelkästään yksittäistä rivimiehistä liikkeelle lähteneistä kostotoimista, vaan sotajoukkojen päällystön ja tätä toimintaa varten erikseen muodostettujen organisaatioiden toiminnasta. Se oli keino käydä sisällissotaa. Punaisesta terrorista noin kolmasosa, valkoisesta terrorista ehkä pääosa oli tällaista rationaalista rankaisutoimintaa.

Tutkimuksessa tarkastellaan tilastollisesti kenttäoikeuksissa tuomittuja, tuomioita, tuomareita ja oikeuksien jäseniä. Punaisten osalta tarkastellaan useiden yksittäisiä tuomioita langettaneiden kenttäoikeuksien toimia sekä Toijalan ja Kouvolan terrorikeskuksia. Valkoisten harjoittamien rankaisutoimien osalta kuvataan Kemin, Värtsilän, Raahen, Varkauden, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Lappeenrannan, Viipurin, Vihdin, Luumäen, Virolahden ja Viipurin läänin Uudenkirkon pitäjän puhdistusta kenttäoikeuksien pöytäkirjojen valossa.

Kenttäoikeudet on ensimmäinen yleisesitys Suomen sisällissodan terrori-ilmiöistä yli 35 vuoteen. Tutkimus tuo myös, perehtymällä ensimmäistä kertaa kenttäoikeuksien pöytäkirjoihin, koko lailla uuden näkökulman sisällissodan väkivallantekoihin. Työ haastaa monella tavalla perinteiset tulkinnan sisällissodan väkivallanteoista.


käyntiä 23.9.2004 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto