Yliopistologo

FM Mika Käen vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Enhancing Web Search Result Access with Automatic Categorization (Web-hakutulosten käytön edistäminen automaattisella kategorisoinnilla)

tarkastetaan 2.12.2005 klo 13 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. Polle T. Zellweger (USA). Kustoksena toimii professori Kari-Jouko Räihä.

***

Mika Käki on syntynyt Hämeenlinnassa, kasvanut Hollolassa ja suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

Käen väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen sarjassa,Dissertations in Interactive Technology, Number 2, Tampereen yliopisto, Tampere 2005. ISBN 951-44-6450-8, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 496, Tampereen yliopisto 2005. ISBN 951-44-6490-7, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Mika Käki, (03) 3551 6181 (työ), mika.kaki@cs.uta.fi, http://www.cs.uta.fi/~mk

LEHDISTÖTIEDOTE

World Wide Web on miljoonille ihmisille tärkeä tietolähde ja hakukoneet (esim. Google) tärkein tapa löytää tietoa sieltä. Hakukoneiden käyttö ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista. Tyypillinen käyttäjän kirjoittama hakulause käsittää 2-3 sanaa, jonka perusteella oikeiden sivujen valitseminen miljardien joukosta ja niiden järjestäminen tuloslistaan on vaikeaa. Erityisen vaikea tilanne on silloin, kun hakusanoilla on useita merkityksiä (esimerkiksi hakusana ’jaguar’ voi tarkoittaa autoa tai kissaeläintä).

Väitöskirja perustuu kuuteen kansainvälisillä foorumeilla julkaistuun artikkeliin, joissa tutkitaan tapoja auttaa tavallisia käyttäjiä hakutuloslistan hyödyntämisessä. Tavoitteeseen pyritään automaattisella tulosten kategorisoinnilla ja käyttöliittymällä, jotka on suunniteltu tavoitetta varten. Kategorisoinnilla saadaan tuloslistassa olevia aihealueita näkyviin ja käyttöliittymä näyttää käyttäjän valitsemaan kategoriaan liittyvät tulokset. Näin käyttäjä löytää hakemansa tiedon helpommin vaikka hakusana olisi monimerkityksinen. Kokonaisuus toteutettiin Findex nimisessä hakukäyttöliittymässä.

Ratkaisun hyödyllisyyttä tutkittiin kontrolloiduilla kokeilla loppukäyttäjien kanssa. Tulokset osoittavat, että käyttäjät löytävät merkityksellisiä hakutuloksia 30-40% nopeammin Findex käyttöliittymällä verrattuna tavalliseen hakukoneeseen, jossa tulokset esitetään järjestetyssä listassa (kuten Google). Lisäksi käyttäjien mielipiteet suosivat uutta käyttöliittymää.

Kokeiden tuloksia täydennettiin kahden kuukauden pituisella pitkittäistutkimuksella, jossa Findex hakukäyttöliittymä annettiin koehenkilöille jokapäiväiseen käyttöön. Tulokset viittaavat siihen, että kategorioiden käytöstä tulee hyödyllinen osa käyttäjien hakutottumuksia. Kategorioita ei tarvita jokaisen haun yhteydessä, vaan niitä hyödynnetään keskimäärin joka neljännessä haussa. Normaalissa käytössä hakutuloslistan alku arvioidaan ensin ja jos se ei vastaa käyttäjän tarpeisiin, kategoriat otetaan avuksi.

Kategoriat näyttävät siis auttavan käyttäjää silloin, kun perinteinen menetelmä ei nosta käyttäjän kannalta mielekkäitä tuloksia listan alkupäähän. Tutkimus tuotti uutta tietoa kategorisoivien käyttöliittymien hyödyllisyydestä ja edesauttaa niiden jatkokehitystä. Tiedon perusteella hakukäyttöliittymien kehityspanosta voidaan suunnata mielekkäästi ja saada aiempaa tehokkaampia hakutapoja yleiseen käyttöön.


käyntiä 15.11.2005 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto