Yliopistologo

PsM Anne Aulan vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Studying user strategies and characteristics for developing web search interfaces (Käyttäjän hakustrategiat ja ominaisuudet Web-hakukoneiden käyttöliittymien kehityksessä)

tarkastetaan 9.12.2005 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on PhD Morten Hertzum (Roskilde University). Kustoksena toimii professori Kari-Jouko Räihä.

***

Anne Aula on syntynyt Oulussa ja hän on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Vuodesta 1999 lähtien hän on toiminut tutkijana Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen TAUCHI-yksikössä ja vuoden 2002 alusta hänellä on ollut tutkijakoulupaikka UCIT-tutkijakoulussa.

Aulan väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen sarjassa,Dissertations in Interactive Technology, Number 3, Tampereen yliopisto, Tampere 2005. ISBN 951-44-6451-6, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 495, Tampereen yliopisto 2005. ISBN 951-44-6488-5, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anne Aula, (03) 3551 8871 (työ), aula@cs.uta.fi, http://www.cs.uta.fi/~aula

LEHDISTÖTIEDOTE

World Wide Webissä (Web) olevan tiedon määrä on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Valtava tietomäärä on käyttäjille haaste: miten löytää miljardien sivujen joukosta kulloinkin tarvittava tieto? PsM Anne Aulan perjantaina 9.12. tarkastettava väitöskirja osoittaa, että käyttäjät kohtaavat lukuisia ongelmia hakiessaan tietoa Webistä. Väitöskirjassa keskitytään erilaisten käyttäjäryhmien, kuten kokeneiden ja satunnaisten käyttäjien sekä ikääntyneiden hakustrategioihin. Tutkimuksessa käytettiin menetelminä kontrolloituja laboratoriokokeita, silmänliikkeiden seurantaa, kyselyitä sekä haastattelu- ja tarkkailututkimuksia. Käyttäjien hakustrategioiden ja haussa ilmenneiden ongelmien pohjalta väitöskirjassa esitetään konkreettisia ratkaisuja helpottamaan tiedonhakua.

Väitöskirja osoittaa, että etenkin kokemattomat käyttäjät ja ikäihmiset kohtaavat monenlaisia ongelmia tiedonhaussa. Nuorilla kokemattomilla käyttäjillä ongelmat liittyvät usein hakujen muotoiluun ja uudelleenmuotoiluun sekä hakutulosten arviointiin. Ikääntyneille käyttäjille hakujen kirjoittaminen ja mahdollisten kirjoitusvirheiden korjaaminen on hankalaa. Lisäksi ongelmia aiheuttavat vaikea termistö sekä eri hakukoneiden tarjoama runsas toiminnallisuus (esim. Googlen tarkennetun haun eri vaihtoehdot ja välimuistissa olevat dokumentit).

Kokemattomien käyttäjien ongelmat hakukoneiden käytössä ovat odotettavissa, mutta yllättäen ongelmia on myös kokeneilla käyttäjillä. Nämä eivät esimerkiksi aina tiedä, miten Google käsittelee useita sanoja sisältäviä hakuja. Tiedon tallentamisessa ja uudelleenkäytössä on myös hankaluuksia, esimerkiksi nettiselainten tarjoama kirjanmerkkitoiminnallisuus koetaan puutteelliseksi ja vaikeakäyttöiseksi. Toisaalta kokeneilla käyttäjillä on monia hyödyllisiä strategioita, jotka ovat nykyisillä sovelluksilla liian vaikeita kokemattomammille käyttäjille. Kokeneet käyttäjät esimerkiksi käyttävät useita rinnakkaisia selainikkunoita hallitakseen tiedonhakua, tekevät omia kirjanmerkkikokoelmia nettisivuilleen ja kopioivat hakusanoja suoraan dokumenteista.

Tutkimus esittää useita hakukäyttöliittymäratkaisuja yhtäältä tutkimuksissa havaittuihin tiedonhaun ongelmiin ja toisaalta hyvien strategioiden mahdollistamiseksi kaikille käyttäjille. Väitöskirjassa esitellään muun muassa uudenlainen ikääntyneille suunnattu Etsin-hakukäyttöliittymä ja muita ratkaisuita tiedonhaun helpottamiseksi: työkalun, joka kääntää hakulauseet luonnolliselle kielelle, kirjanmerkkijärjestelmän, joka tallentaa osoitteiden lisäksi dokumentit, ja uudenlaisen tavan esittää hakukoneen tuloslistassa oleva tekstitiivistelmä käyttäjälle.

Väitöskirja kokonaisuudessaan osoittaa, että käyttäjälähtöisellä tutkimuksella voidaan paitsi löytää hakukoneiden käytössä ilmeneviä ongelmia, myös ymmärtää ongelmien syyt. Tämän ymmärryksen pohjalta taas voidaan tuottaa konkreettisia ratkaisuja tiedonhaun helpottamiseksi.


käyntiä 15.11.2005 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto