DI Pasi Välkkysen tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Physical Selection in Ubiquitous Computing (Fyysinen valinta jokapaikan tietotekniikassa)

tarkastetaan 30.11.2007 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. sc. techn, Associate Professor Morten Fjeld (Chalmers University of Technology). Kustoksena toimii professori Roope Raisamo.

***

Pasi Välkkynen on syntynyt Loimaalla ja hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkijana VTT:llä vuodesta 2000 lähtien.

Välkkysen väitöskirja ilmestyy VTT:n kustantamana sarjassa VTT Publications, Helsinki 2007. ISBN 978-951-38-7061-4, ISSN 1235-0621.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: VTT, PL 1000, 02044 VTT, Puh. 020 722 4520

Lisätietoja: Pasi Välkkynen, puh. 050 531 7429, pasi.valkkynen@iki.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Jokapaikan tietotekniikassa (ubiquitous computing) tietotekniset laitteet sulautuvat fyysiseen ympäristöön siten että niiden käyttäjät voivat olla yhtä aikaa vuorovaikutuksessa näiden laitteiden kanssa ja toimia fyysisessä ympäristössään. Laitteet ovat yhteydessä toisiinsa, ne ovat eri kokoisia ja niillä on erilaisia syöttö- ja tulostusmahdollisuuksia tarkoituksestaan riippuen. Nämä jokapaikan tietotekniikan ominaisuudet luovat tarpeen vuorovaikutustavoille, jotka eroavat huomattavasti tavanomaisten työpöytätietokoneiden vuorovaikutustavoista.

Fyysinen valinta (physical selection) on jokapaikan tietotekniikan vuorovaikutustehtävä, jota käytetään kertomaan käyttäjän kannettavalle päätelaitteelle minkä fyysisen esineen kanssa käyttäjä haluaa olla vuorovaikutuksessa. Fyysinen valinta perustuu tunnisteisiin (tag), jotka yksilöivät fyysiset esineet tai sisältävät fyysisen hyperlinkin digitaalisessa muodossa olevaan tietoon, joka liittyy esineeseen, johon kyseinen tunniste on liitetty. Käyttäjä valitsee fyysisen hyperlinkin koskettamalla, osoittamalla tai skannaamalla tunnistetta sopivalla lukulaitteella varustetulla päätelaitteellaan. Fyysinen valinta voidaan toteuttaa erilaisilla teknologioilla, kuten sähköisesti luettavilla tunnisteilla ja niiden lukijoilla, infrapunalähettimillä sekä optisesti luettavilla tunnisteilla ja matkapuhelinten kameroilla.

Tässä väitöskirjassa analysoidaan fyysistä valintaa vuorovaikutustehtävänä ja toteutusteknisestä näkökulmasta sekä esitellään eri valintatavat ­ kosketus, osoitus ja skannaus. Koskeusta ja osoitusta on tutkittu toteuttamalla prototyyppi ja tutkimalla sen avulla valintatapoja kokeellisesti. Tämän väitöskirjan tuloksiin kuuluu fyysisen valinnan analysointi jokapaikan tietotekniikan kontekstissa, ehdotuksia fyysisten hyperlinkkien visualisoinnista sekä fyysisessä ympäristössä että päätelaitteessa, ja käyttäjävaatimuksia fyysiselle valinnalle osana jokapaikan tietotekniikan arkkitehtuuria.

 

käyntiä 14.11.2007 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto