FM Erno Mäkisen vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Face Analysis Techniques for Human-Computer Interaction (Kasvojen analysointitekniikoita ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen)

tarkastetaan 14.12.2007 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Matthew Turk (University of California, Santa Barbara). Kustoksena toimii professori Roope Raisamo.

***

Erno Mäkinen on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkijana Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella konenäkötekniikoiden toteutus ja hyödyntäminen ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa -tutkimuksessa.

Mäkisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, Number 8, Tampere 2007. ISBN 978-951-44-7050-9, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 686, Tampereen yliopisto 2007. ISBN 978-951-44-7184-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Erno Mäkinen, puh. (03) 3551 8883, etm@cs.uta.fi, http://www.cs.uta.fi/~etm/

LEHDISTÖTIEDOTE

Näkö on yksi tärkeimmistä aisteista, kun ihmiset kommunikoivat kasvotusten. Keskustelukumppanin kasvot kertovat esimerkiksi toisen ihmisen identiteetin, sukupuolen ja iän, ja kasvon ilmeistä voidaan tulkita toisen ihmisen tuntemuksia. Kommunikointi on usein helpompaa ja luonnollisempaa suoraan kasvotusten.

Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus on perinteisesti tapahtunut hiiren, näppäimistön ja näytön välityksellä. Uudet vuorovaikutustavat tekevät kuitenkin tuloaan. Sonyn EyeToy (www.eyetoy.com) ja Nintendo WII -pelikonsoli (wii.nintendo.com) ovat tästä hyvin tunnettuja esimerkkejä. Konenäkö, tietokoneen näköaisti, on yksi tärkeä teknologia, jota tullaan hyödyntämään tässä muutoksessa.

Konenäkö ja kasvojen analysointi on tietokoneelle kuitenkin vaikea tehtävä. Jopa kasvojen löytäminen valokuvasta on tietokoneelle haasteellista. Väitöskirjatyössä tutkittiin kasvojen analysointiin tarkoitettuja konenäkömenetelmiä. Erityisesti keskityttiin menetelmiin, joilla valokuvista ja videokuvasta voidaan hakea kasvoja ja päätellä löydettyjen kasvojen sukupuoli. Näitä menetelmiä vertailtiin olosuhteissa, jotka ovat tyypillisiä ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. Väitöstutkimus osoittaa, että tutkitut menetelmät sopivat käytettäviksi erilaisissa käytännön sovelluksissa vaikkakin menetelmissä on edelleen myös kehittämistä.

Väitöskirjan lopussa on esitelty kasvojen analysointimenetelmien hyödyntämistä esimerkiksi tietokonepeleissä ja mobiililaitteissa. Työssä on pohdittu myös tulevaisuuden sovelluksia.

 

käyntiä 23.11.2007 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto