LL Sanna Poikosen iho- ja sukupuolitautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Turnip rape and oilseed rape allergy in children with atopic dermatitis (Rypsi- ja rapsiallergia atooppista ihottumaa sairastavilla lapsilla)

tarkastetaan 15.8.2008 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 1:n auditoriossa, Biokatu 6, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Mika Mäkelä (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Timo Reunala.

***

Sanna Poikonen on syntynyt Mikkelissä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin sekä ihotautien ja allergologian erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut erikoislääkärinä Keski-Suomen Keskussairaalan ihotautien klinikassa vuodesta 2007 lähtien.

Poikosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1328, Tampere University Press, Tampere 2008. ISBN 978-951-44-7396-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 743, Tampereen yliopisto 2008. ISBN 978-951-44-7397-5, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Sanna Poikonen, puh. 040 525 6695, sanna.poikonen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista ihottumaa sairastavilla lapsilla ruoka-allergia on tavallista. Seesamin siemen- ja sinappiallergia ovat esimerkkejä uusista merkittävistä lasten ruoka-allergioista. Ranskassa sinappiallergia on lasten 4. yleisin ruoka-allergia, jonka vuoksi sinappi on sisältynyt vuosia Tampereen Yliopistollisen sairaalan Ihotautien klinikan pikkulasten ihopistokoesarjaan. Sille havaittiin tulevan paljon positiivisia tuloksia vaikka imeväiset tai pikkulapset eivät sitä juuri syö. Tämän vuoksi samaan Brassicaceae - kasviheimoon kuuluvat rypsi ja rapsi lisättiin ihopistokoesarjaan ja jälleen ihopistokoepositiivisten joukko oli suuri.

Rypsin ja rapsin siemenistä valmistettua kasviöljyä käytetään mm. lasten valmisruoissa ja maitokorvikkeissa, mutta niiden mahdollisuutta ruoka-allergian aiheuttajana ei ole aiemmin tutkittu. Väitöstutkimuksessa tehtiin ihopistokokeet rypsille ja rapsille 1887 atooppista ihottumaa sairastavalle lapselle ruoka-allergiaepäilyn vuoksi. Heistä 11%:lla ihopistokoe oli positiivinen rypsille ja/tai rapsille. Kaksikymmentäkahdeksan herkistynyttä lasta tutkittiin tarkemmin ja heistä suurimmalla osalla (89%) ruoka-ainealtistus rypsin siemenellä oli positiivinen joko huulialtistuksena tai syötynä. Laboratoriomenetelmin rypsin ja rapsin pääallergeeneiksi osoittautuivat 2S albumiinit ja niiden rakenteen todettiin olevan hyvin samankaltainen sinapin 2S albumiinien kanssa. Tämän perusteella tutkimme rypsi-, rapsi- ja sinappiherkistymän suhteen 14 ranskalais- ja 14 suomalaislasta, joilla kaikilla oli atooppinen ihottuma ja positiivinen ihopistokoe rypsille. 

Ruoka-ainealtistus rypsin siemenellä oli positiivinen 36 %:lla ranskalaisista lapsista, kaikilla suomalaisilla lapsilla. Sinappialtistus oli positiivinen 36 %:lla sekä ranskalais- että suomalaislapsista. Positiiviset tulokset rypsialtistuksessa osoittivat, että rypsi ja rapsi voivat olla kliinisesti merkityksellisiä, uusia ruoka-allergeeneja erityisesti atooppista ihottumaa sairastavilla lapsilla. Tutkimukset osoittivat edelleen, että myös ranskalaislapset voivat olla rypsille/rapsille herkistyneitä. Jatkossa täytyy selvittää voiko rypsiölyssä olla pieniä määriä rypsin ja rapsin 2S albumiineja, jotka riittäisivät herkistämään atooppista ihottumaa sairastavia lapsia ja aiheuttamaan heille atooppisen ihottuman pahenemisen.

 

käyntiä 4.8.2008 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto