YTM Kari Jokirannan sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Konkretisoituva uhka. Ilkka-lehden huumekirjoitukset vuosina 1970-2002 (A Threat in the Making. A study on articles dealing with drugs in the newspaper Ilkka 1970-2002)

tarkastetaan 8.11.2008 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Pekka Hakkarainen (Stakes). Kustoksena toimii professori Matti Alestalo.

***

Kari Jokiranta on syntynyt Seinäjoella ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Hän työskentelee Yhteiskuntatietellisten aineiden lehtorina Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali-ja terveysalan yksikkössä.

Jokirannan väitöskirja ilmestyy Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa A, Tutkimuksia 6, Seinäjoki 2008. ISBN 978-952-5336-91-7, ISSN 1456-1735. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa A, Tutkimuksia 6, Seinäjoki 2008. ISBN 978-952-5336-92-4, ISSN 1797-5565.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Seinäjoen korkeakoulukirjasto Keskuskatu 34 PL 97, 60101 Seinäjoki puh. 020 124 5040, seamk.kirjasto@seamk.fi

Lisätietoja: Kari Jokiranta, puh. 050 545 9345, kari.jokiranta@seamk.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimus käsittelee huumeongelman konstruointia Ilkka-lehden kirjoituksissa vuosina 1970-2002. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten tulkinnat huumeiden käytöstä muotoutuvat ja muuttuvat tutkimusjakson aikana. Näkökulma tutkimuksessa on korostetun maakunnallinen. Tarkoituksena on tarkastella eteläpohjalaista näkökulmaa huumeongelmaan.

Aihetta käsitellään sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Tutkimusmetodeina työssä ovat retoriikka ja sisällön analyysi.

Eteläpohjalaisuus huumeongelman tulkintanäkökulmana tarkoittaa aktiivisten toimien korostamista. Huumeongelmaa ei niinkään haluta ymmärtää vaan yhteisöä halutaan suojella. Maakunnalliset perinteet näkyvät vaateiden jyrkkyydessä. Asiat halutaan sanoa suoraan ja selkeästi. Jonkun on myös tehtävä jotain ja lehti antaa tähän oman panoksensa esittelemällä persoonallisia ehdotuksia ongelman ratkaisuksi.

 

käyntiä 24.10.2008 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto