FM Suvi Haimin lääketieteellisten biomateriaalien alaan kuuluva väitöskirja

Allograft bone and osteogenic scaffolds seeded with human adipose stem cells in bone tissue engineering. In vitro study (Allograftiluun ja ihmisen rasvan kantasoluilla solustettujen osteogeenisten tukirakenteiden käyttö luun kudosteknologiassa. In vitro tutkimus)

tarkastetaan 29.12.2008 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pekka Vallittu (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Riitta Suuronen.

***

Suvi Haimi on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkijana Solu- ja Kudosteknologiakeskus Regeassa vuodesta 2006 lähtien.

Haimin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1371, Tampere University Press, Tampere 2008. ISBN 978-951-44-7540-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 793, Tampereen yliopisto 2008. ISBN 978-951-44-7541-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Suvi Haimi, puh. 044 0291 203, suvi.haimi@regea.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Haimin väitöskirja on ohjattu yhteisohjauksessa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa ja se on ensimmäinen JOO-tohtorimallia edustava väitöskirja.

Siirreluun ja muiden luunkorvikkeiden käyttö ortopedisessä kirurgiassa on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Siirreluun käyttöä kuitenkin hankaloittaa riski tarttuvien tautien siirtymisestä kudoksen luovuttajasta siirteen vastaanottajaan ja lisäksi riski vastaanottajan hyljintäreaktiosta luusiirteelle. Näitä riskejä voidaan vähentää parantamalla siirreluun sterilointimenetelmiä tai kehittämällä uudenlaisia luunkorvikkeita siirreluun tilalle.

Kudosteknologiset keinot tarjoavat mahdollisuuden kehittää täysin uudenlaisia luunkorvikkeita. Biomateriaalialan tutkimus on keskittymässä kudosteknologisiin sovelluksiin sopiviin tukirakenteisiin, joiden tarkoituksena on edesauttaa elimistön omaa kykyä korjata kudoksia. Bioaktiiviset lasit yhdessä bioaktiivisesta keraamista ja biohajoavasta polymeeristä koostuvan yhdistelmämateriaalien kanssa ovat lupaavia materiaaleja toimimaan esiluusolujen kuljettimina elimistöön, sillä niiden on todettu tukevan uuden luun muodostumista. Aikuisten kantasoluihin luokiteltavat monikykyiset rasvakudoksen kantasolut voivat erilaistua luusolujen suuntaan, kun niitä käsitellään sopivilla kasvutekijöillä. Nämä solut ovatkin lupaava solulähde luun kudosteknologisiin sovelluksiin.

Väitöskirjatutkimuksensa ensimmäisessä osassa filosofian maisteri Suvi Haimi tutki kemiallisen sterilointimenetelmän vaikutuksia siirreluun mekaanisiin ominaisuuksiin. Toisessa osiossa tutkittiin uusien bioaktiivinen lasi- ja polylaktidi/biokeraamitukirakenteiden vaikutuksia rasvakudoksen kantasolujen lisääntymiseen ja erilaistumiseen luusolujen suuntaan soluviljelyolosuhteissa. Tarkoituksena oli löytää uusia tehokkaita materiaaliyhdistelmiä luun kudosteknologisiin sovelluksiin. Väitöskirjatyön aiheet ovat ajankohtaisia ja tärkeitä, koska väestön ikääntyessä ortopedisia toimenpiteitä tarvitsevien ihmisten lukumäärä kasvaa.

Haimin tutkimuksessa todettiin että, siirreluun kemiallinen sterilointi ei vaikuttanut haitallisesti luun mekaanisiin ominaisuuksiin, jolloin tutkittua prosessointimenetelmää voidaan pitää potentiaalisena sterilointimenetelmänä siirreluulle. Tutkimuksen toisessa osassa todettiin bioaktiivisen lasin pintakäsittelyllä ja koostumuksella olevan merkittävä vaikutus rasvakudoksen kantasolujen erilaistumiseen luusolujen suuntaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rasvakudoksen kantasoluja yhdistettynä muokkaamattomaan bioaktiiviseen lasi-tukirakenteeseen tai polylaktidi/biokeraamitukirakenteeseen voitaisiin soveltaa kliiniseen käyttöön, kun materiaalilta vaaditaan luunmuodostusta tukevia ominaisuuksia.

 

käyntiä 8.12.2008 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto