MSc Yulia Gizatdinovan vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Automatic Detection of Face and Facial Features from Images of Neutral and Expressive Faces (Kasvojen ja kasvon piirteiden automaattinen havaitseminen kuvista, joissa on neutraaleja ja ilmeikkäitä kasvoja)

tarkastetaan 16.1.2009 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Ailisto (VTT). Kustoksena toimii professori Veikko Surakka.

***

Yulia Gizatdinova on syntynyt Chitassa Venäjällä ja hän on suorittanut MSc -tutkinnon Rostov State yliopistossa Venäjällä. Hän on työskennellyt Tampereen yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Research Group for Emotions, Sociality and Computing ryhmässä vuodesta 2002 lähtien.

Gizatdinovan väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, Number 10, Tampere 2008. ISBN 978-951-44-7506-1, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 806, Tampereen yliopisto 2009. ISBN 978-951-44-7591-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Yulia Gizatdinova, puh. 03 3551 4030, yulia.gizatdinova@cs.uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Merkittävä osa ihmisten välisestä luontevasta vuorovaikutuksesta on kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen ilmiselvä tärkeys meille ihmisille on luonnollisesti motivoinut myös ajatuksia siitä, että kasvoilla havaittavaa informaatiota voitaisiin ja tulisikin hyödyntää myös ihmisen ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa. Automaattisesta kasvojen analysoinnista on konenäkötutkimuksen alalla tullut merkittävä tutkimuskohde. Tärkeitä tutkimusongelmia ovat kasvojen löytäminen, tärkeiden kasvojenpiirteiden löytäminen kasvoilta ja kasvonilmeiden tunnistaminen valo- ja videokuvista.

Nyt käsillä olevan väitöskirjan tavoitteena oli tutkia kasvojen ja tärkeiden kasvoalueiden löytämistä valokuvista ja reaaliaikaisista videoista kasvoilla havaittavista ilmeistä riippumatta. Tämä on eräs automaattisen kasvoanalyysin keskeisimmistä osa-alueista sillä monet kasvoanalyysia hyödyntävät sovellukset perustuvat siihen, että tietyt kasvojen alueet löydetään luotettavasti. Väitöskirjatyössä kehitettiin menetelmä, jolla on mahdollista automaattisesti paikantaa kasvot ja kasvojen alueet, kuten kulmakarvat, silmät, nenä ja suun seutu, riippumatta kasvoilla olleista sosiaaliseen ja tunnesisältöiseen ilmaisuun liittyvistä ilmemuutoksista. Menetelmän toimivuutta testattiin ja sitä kehitettiin edelleen koesarjalla, jossa testimateriaalina käytettiin erilaisia kasvonilmetietokantoja. Tulokset osoittivat että menetelmä toimi hyvin ja luotettavasti automaattisen kasvojen ja kasvojen alueiden paikantamisessa sekä valokuvista että reaaliaikaisista videoista, joissa kasvojenilmeet vaihtelivat monipuolisesti.

 

käyntiä 2.1.2009 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto