FM Päivi Majarannan vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Text Entry by Eye Gaze (Tekstin tuottaminen katseella)

tarkastetaan 1.8.2009 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Prof. Dr. phil. habil. Anke Huckauf (Bauhaus-University of Weimar). Kustoksena toimii professori Kari-Jouko Räihä.

***

Päivi Majaranta on syntynyt Petäjävedellä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Vuodesta 2004 alkaen hän on toiminut tutkimuspäällikkönä Tampereen yliopiston koordinoimassa, EU-rahotteisessa COGAIN projektissa (www.cogain.org).

Majarannan väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, number 11, Tampereen yliopisto, Tampere 2009. ISBN 978-951-44-7786-7, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 869, Tampereen yliopisto 2009. ISBN 978-951-44-7787-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 3551 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Päivi Majaranta, puh. 050 323 1733, paivi.majaranta@cs.uta.fi, http://www.cs.uta.fi/~curly/

LEHDISTÖTIEDOTE

Vakava onnettomuus, sairaus tai aivoinfarkti voi aiheuttaa tilan, jossa ihminen ei pysty liikkumaan eikä puhumaan. Usein kyky liikuttaa silmiä kuitenkin säilyy, vaikka ihminen olisi muuten täysin halvaantunut. Silmien liikettä ja katseen suuntaa voidaan tällöin hyödyntää kommunikaatiossa. Lääkäri voi esimerkiksi pyytää potilasta katsomaan ylös myöntymisen merkiksi. Vammautuneen henkilön eteen voidaan myös asettaa läpinäkyvä kommunikaatiotaulu, johon on kiinnitetty kuvia tai kirjaimia. Taulun avulla on mahdollista muodostaa sanoja ja lauseita katsomalla kirjaimia yksi kerrallaan. Keskustelukumppani tulkitsee viestin seuraamalla kommunikaatiotaulun toiselta puolelta henkilön katseen suuntaa.

Kommunikaatiotaulua kehittyneempi menetelmä on katseenseurantalaite, joka mahdollistaa itsenäisen kirjoittamisen ja tietokoneen ohjaamisen katseella. Katseenseurantalaitteessa on tyypillisesti videokamera, joka kuvaa käyttäjän silmän liikkeitä. Tietokoneen ohjelma tulkitsee katseen suunnan ja päättelee, mihin kohtaan näytöllä käyttäjä kulloinkin katsoo. Yksinkertaisimmillaan näytöllä on kuva näppäimistöstä ja käyttäjä kirjoittaa silmillään katsomalla näppäimistön kirjaimia. Jotta tietokone erottaisi, milloin käyttäjä haluaa valita katsomansa kohteen, käyttäjän pitää katsoa kirjainta riittävän pitkään. Pitkä viive auttaa ehkäisemään virhevalintoja, mutta hidastaa samalla kommunikaatiota.

Katseeseen perustuvia tekstinsyöttöjärjestelmiä on kehitetty muutaman vuosikymmenen ajan ja niiden käyttö kommunikaation apuvälineenä on yleistynyt viime vuosina. Katseella kirjoittamista ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu. Väitöskirja tarjoaa perusteellisen katsauksen aiheen tutkimukseen ja eri tapoihin käyttää katsetta tekstin tuottamiseen ja kommunikointiin. Työssä esitellään uusia tapoja tehostaa katseella kirjoittamista yksinkertaisten käyttöliittymäratkaisujen avulla. Väitöskirja tarjoaa tutkimustuloksiin perustuvia konkreettisia esimerkkejä ja ohjeita siitä, kuinka katseella kirjoittamisen miellyttävyyttä ja nopeutta voidaan parantaa huolellisen käyttöliittymäsuunnittelun avulla. Käyttäjätutkimukset osoittavat, että esimerkiksi ohjelman tarjoama palaute vaikuttaa merkittävästi kirjoitusnopeuteen ja virheiden määrään. Vastaavasti mahdollisuus säätää valintaan vaadittavaa viivettä mahdollistaa katsekirjoituksen nopean ja tehokkaan oppimisen.

 

käyntiä 1.7.2009 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto