Tampereen yliopiston logo

TAMPEREEN YLIOPISTON VÄITÖKSET 2009

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitösilmoituslomake/ tiedotus

Väitöskirjat

Acta-sarjojen julkaisuohjeet

Acta-sarjojen hakemuslomake

Väitöstiedotteet (arkisto ja videot)


In English

Publishing a doctoral dissertation

Announcement of the public defence of the dissertation

Instructions for publishing in the Acta series

Application for the Acta series

DissertationsHae ilmainen Adobe Acrobat Reader-ohjelma sähköisten väitöskirjojen lukemista varten


Get the free Adobe Acrobat Reader-program for reading the electronic thesis

Huomaathan, että väittelijöiden työpaikka- ja yhteystiedot ovat voineet muuttua tiedotteen julkaisemisen jälkeen.

 • 19.12.2009 LL, YTM Anna-Katriina Himanen: AGC endoprosthesis in total knee arthroplasty of patients with rheumatic diseases and arthrosis (AGC endoproteesi totaaliartroplastiassa reumasairautta ja nivelrikkoa sairastavilla potilailla)
 • 18.12.2009 KTM Hanna Nordlund: Constructing customer understanding in front end of innovation (Asiakasymmärryksen luominen innovaatioprosessin front end -vaiheessa)
 • 18.12.2009 KTM Matias Laine: A Way of Seeing Corporate Sustainability Reporting (Tulkintoja yritysten kestävän kehityksen raportoinnista)
 • 18.12.2009 FM Mari Levula: Gene expression profiling of human lipoprotein-loaded macrophages and atherosclerotic lesions with special emphasis on ADAMs (Ihmisen lipoproteiinikäsiteltyjen makrofagien ja ateroskleroottisten valtimoiden geenien ilmentymisen tutkiminen ja ADAM-metalloproteaasien merkitys sairaudessa)
 • 18.12.2009 YTL Katja Repo: Lapsiperheiden arki. Näkökulmina raha, työ ja lastenhoito
 • 18.12.2009 LL Teemu Murtola: Prostate cancer incidence among men using statins, finasteride or antidiabetic drugs (Statiinien, finasteridin tai diabeteslääkkeiden käytön yhteys eturauhassyövän ilmaantuvuuteen)
 • 18.12.2009 HM Shaidul Kazi: Managerial Decision-Making Behavior and Impact of Culture. Experience from three Countries: India, Bangladesh and Finland (Kulttuurin vaikutus johtajan päätöksentekoprosessiin: Kokemuksia Intiasta, Bangladeshista ja Suomesta)
 • 18.12.2009 HL Niina Puronurmi: Syrjintäkiellot virantäytössä
 • 15.12.2009 MD Meng Fan: Role of CYBA gene polymorphisms in atherosclerosis
 • 14.12.2009 FM Bettina Lindroos: Characterization and optimization of in vitro culture conditions of adult stem cells for clinical cell therapy (Aikuisen kantasolujen in vitro karakterisointi ja kasvuolosuhteiden optimointi potilashoitoihin)
 • 12.12.2009 KL Arja Lundán: Kutsu dialogisuuteen - Diskurssianalyyttinen tapaustutkimus kasvattajan ja lapsen haasteellisesta vuorovaikutuksesta päiväkodissa
 • 12.12.2009 FM Mikko Vanhasalo: Humppaa! Uudelleentulkinta ja kiteytyminen Dallapén ja Humppa-Veikkojen sovituksissa
 • 11.12.2009 LL Tiina Levälampi: Anti-TNFα therapy in the treatment of rheumatoid arthritis, spondyloarthropathies and juvenile idiopathic arthritis (TNF-salpaajat reumatautien hoidossa)
 • 11.12.2009 YTM Anna-Kaisa Ikonen: Työttömyyseläkejärjestelmä ja muuttuvat intressit. Tutkimus työttömyyseläkejärjestelmän ohjausvaikutuksen kehityksestä ja sosiaalipoliittisen roolin muutoksesta
 • 11.12.2009 FM Henna Mattila: Hereditary prostate cancer in Finland: from genetic linkage to susceptibility genes (Perinnöllinen eturauhassyöpä Suomessa: geenikytkennästä alttiusgeeneihin)
 • 5.12.2009 FM Helen Cooper: Regulating mitochondrial function: The roles of SIRT3 as a mitochondrial protein deacetylase and the functions of the Twinkle helicase in mitochondrial DNA maintenance (Mitokondrion toiminnan säätely: SIRT3 -deasetylaasin rooli proteiinien säätelyssä sekä Twinkle -helikaasin toiminta osana mitokondriaalisen DNA:n ylläpitoa)
 • 5.12.2009 YTM Petra Auvinen: Achievement of Intersubjectivity in Airline Cockpit Interaction (Intersubjektiivisuuden saavuttaminen liikennelentäjien ohjaamovuorovaikutuksessa)
 • 4.12.2009 FM Hanna Rauhala: DNA hypermethylation in prostate cancer (DNA:n hypermetylaatio eturauhassyövässä)
 • 4.12.2009 HTL Jani Wacker: Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan
 • 4.12.2009 YTM Mari Korpela: More Vibes in India: Westerners in Search of a Better Life in Varanasi (Parempaa elämää etsimässä. Länsimaalaisten yhteisö Intian Varanasissa)
 • 4.12.2009 Laillistettu lääkäri Mika Kohonen: Assesment of the radial artery in coronary bypass surgery (Värttinavaltimon kelpoisuudesta sepelvaltimosiirteeksi)
 • 28.11.2009 YTL Riikka Kivimäki: Vanhemmuus työpaikoilla
 • 28.11.2009 FM Katja-Maria Miettunen: Menneisyys ja historiakuva. Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona
 • 28.11.2009 TtM Seija Sukula: Matka äidiksi - tarinoita adoptiosta ja yksinvanhemmuudesta
 • 28.11.2009 KM Riitta Laakso: Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastenkotityöstä
 • 27.11.2009 LL Sirkka Goebeler: Health and Illness at the Age of 90 (Terveys ja sairaus 90 vuoden iässä)
 • 27.11.2009 Dipl.-Sprechwiss. Margarethe Olbertz-Siitonen: Unterbrechen in zielgerichteten Gesprächen. Eine gesprächsanalytische Untersuchung (Keskeyttäminen institutionaalisissa keskusteluissa)
 • 27.11.2009 TtM Tarja Tammentie: Äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen vaikutus perheeseen ja perheen vuorovaikutussuhde lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa
 • 27.11.2009 YTM Teemu Sinkkonen: Political Responses to Terrorism: Case study on the Madrid terrorist attack in March 11, 2004, and its aftermath (Poliittiset reaktiot terrorismiin: Tapaustutkimus Madridin terrori-iskusta 11. maaliskuuta 2004 ja sen seurauksista)
 • 21.11.2009 THM Päivi Sanerma: Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla-toimintatutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä
 • 20.11.2009 THM Pirjo Vesa: Aineistolähtöinen teoria hyvää oloa ja työhyvinvointia edistävästä huumorista hoitajien keskinäisessä vuorovaikutuksessa
 • 20.11.2009 LL Kaija Huuhka: Electroconvulsive Therapy: Association of genetic polymorphisms with treatment resistant depression and treatment response (Psykiatrinen sähköhoito: Geneettisten polymorfismien yhteys hoitoresistenttiin masennukseen ja hoidon vasteeseen)
 • 20.11.2009 LL Antti Airio: Polymyositis and Dermatomyositis in Finland. A longitudinal, population-based study (Polymyosiitti ja dermatomyosiitti Suomessa)
 • 18.11.2009 FM Susanna Miettinen: Targeting the Growth of Ovarian Cancer Cells (Munasarjasyöpäsolujen kasvun esto)
 • 14.11.2009 YTM Sanna Raudaskoski: Tool and Machine: The Affordances of the Mobile Phone (Hyödyllinen väline ja käsittämätön kone. Matkapuhelimen tarjoumat arjen vuorovaikutuksessa)
 • 13.11.2009 KM Tuula Kostiainen: Osaamisen kehittämisen neljä tilaa. Osaamiskeskuksen interventio sosiaalityöhön
 • 7.11.2009 HTL Yrjö Kuotola: Kunnan raja
 • 30.10.2009 MSc Alejandra Rodríguez Martínez: Expression profiling of novel iron-related genes in mouse models of iron overload (Uusien rautageenien ilmentyminen raudan hiirimalleissa)
 • 30.10.2009 Lääkäri Hai-Tao Jin: Polyamines in Experimental Taurodeoxycholate-Induced and Clinical Acute Pancreatitis (Polyamiinit kokeellisessa taurodeoksikolaatilla aiheutetussa ja kliinisessä äkillisessä haimatulehduksessa)
 • 24.10.2009 TaL Anja Hatva: Merkityksen välittäminen kuvan avulla
 • 23.10.2009 FM Jyrki Rasku: Classification of the human swaying processes: A machine learning approach (Ihmisten huojuntaprosessien luokittelu koneoppimismenetelmillä)
 • 17.10.2009 LL Maria Rantamäki: New hereditary ataxia-disorders in Finland (Uusia perinnöllisiä ataksian tautimuotoja Suomessa)
 • 16.10.2009 Laillistettu lääkäri Andres Kotsar: A biodegradable urethral stent with new braided configuration and drug-eluting properties (Biohajoava uretrastentti uudella punotulla rakenteella ja lääkettä luovuttavilla ominaisuuksilla)
 • 16.10.2009 LL Miia Virta: Role of Inflammatory Mediators and their Genetics in Epstein-Barr Virus Infection, Febrile Seizures and Atopy (Tulehdusvälittäjäaineiden ja niiden genetiikan merkitys Epstein-Barr virusinfektiossa, kuumekouristuksissa ja atopiassa)
 • 9.10.2009 KM Helena Lehkonen: Mikä tekee rehtorista selviytyjän? Perusopetuksen rehtoreiden käsityksiä työssä selviytymisestään
 • 2.10.2009 LL Antti Kämäräinen: Prehospital cardiac arrest and induction of mild hypothermia – Studies on epidemiology and feasibility (Sairaalan ulkopuolinen sydänpysähdys ja viilennyshoidon aloitus - Tutkimuksia epidemiologiasta ja hoidon toteutuksesta)
 • 2.10.2009 YTM Leena Autonen-Vaaraniemi: Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt
 • 2.10.2009 FM Pekka-Henrik Niemenlehto: Detection of Physiological Events from Biomedical Signals Originating from Facial Landmarks (Fysiologisten tapahtumien havaitseminen kasvoista mitatuista biosignaaleista)
 • 28.9.2009 MD Elena Regushevskaya: Abortions and sexually transmitted infections among women in St. Petersburg in the early 2000s. Comparison by population–based surveys in Estonia and Finland (Raskaudenkeskeytykset ja sukupuoliteitse tarttuvat taudit pietarilaisnaisten keskuudessa 2000–luvun alussa. Vertailu sekä virolaiseen että suomalaiseen väestöpohjaiseen tutkimukseen)
 • 26.9.2009 KM, TkL Katariina Ponteva: Työntekijän samaistuminen organisaatioon ja vieraantuminen työstä organisaatiomuutoksessa
 • 25.9.2009 MBBS John Phuka: Efficacy of Complementary Food Supplementation with Lipid-Based Nutrient Supplements on Growth of Malawian Children
 • 25.9.2009 YTM Outi Jolanki: Fate or Choice? - Talking about old age and health (Kohtalo vai valinta? - Puhetta vanhuudesta ja terveydestä)
 • 25.9.2009 VTL Eero Lehto: Essays on Mergers and Acquisitions and Trade on Innovations(Esseitä yrityskaupoista ja innovaatioiden kaupasta)
 • 18.9.2009 TtM Anja Rantanen: Ohitusleikkauspotilaiden ja heidän läheistensä terveyteen liittyvä elämänlaatu ja sosiaalinen tuki
 • 18.9.2009 TtM Kati Pasanen: Floorball injuries: epidemiology and injury prevention by neuromuscular training (Salibandyvammat: epidemiologia ja vammojen ehkäisy neuromuskulaarisen harjoittelun avulla)
 • 18.9.2009 KTM Hannu Simström: Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Esimiehen tunneälytaidot ja niiden tärkeys kuntahenkilöstön arvioimana
 • 18.9.2009 YTM Suvi Krok: Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa
 • 12.9.2009 MA Rachid Boumashoul: Re-articulating Information Society Discourse(s): A Cultural Studies Approach to Postcolonial Locale(s) (Informaatioyhteiskunnan diskurssien uusi jäsennys: jälkikoloniaalisten tilojen kulttuuritutkimuksellinen tarkastelu)
 • 11.9.2009 MD Aline Y. Simen-Kapeu: Epidemiological Study of Tobacco Use and Human Papillomavirus-Implications for Public Health Prevention (Epidemiologinen tutkimus tupakoinnista ja ihmisen papilloomaviruksesta - merkitys kansanterveystyölle)
 • 11.9.2009 KTM Nina Mesiranta: Consumer Online Impulsive Buying: Elements and Typology (Kuluttajan impulssiostaminen verkossa: Elementit ja typologia)
 • 4.9.2009 LL Päivi Hannula: Immune deficiency in chronic kidney disease (Immuunipuutos munuaisten vajaatoiminnassa)
 • 4.9.2009 LL Pertti Loponen: Health Related Quality of Life after Invasive Treatment of Coronary Artery Disease (Terveyteen liittyvä elämänlaatu sepelvaltimotaudin kajoavien hoitojen jälkeen)
 • 4.9.2009 KM Katri Kuukka: Rehtorin eettinen johtaminen monikulttuurisessa koulussa. "Sen yhteisen hyvän löytäminen"
 • 1.9.2009 KL, THM Päivikki Lahtinen: Ikääntyvän opettajan ammatillista kasvua ja osaamista tukeva johtaminen ammattikorkeakoulussa
 • 29.8.2009 KL Kirsti Kupiainen: Käyttötieto opinto-ohjaajan ohjausajattelun muutoksen kuvaajana
 • 28.8.2009 THM Leila Lehtomäki: Valtakunnallisista suosituksista terveyskeskuksen talon tavoiksi
 • 25.8.2009 MSc Louise Nilunger Mannheimer: Health Impact Assessment as a Policy Innovation (Terveysvaikutusten arviointi politiikkainnovaationa)
 • 24.8.2009 MMM Laura Kröger: Policy Change and Learning: Implementing EU Environmental Policies Affecting Agriculture (Politiikkamuutos ja oppiminen: Maatalouteen vaikuttavan EU:n ympäristöpolitiikan toimeenpano)
 • 22.8.2009 LL Suvi Liimatainen: Refractory focal epilepsy: Aetiology and immunological markers in adult patients (Vaikeahoitoinen paikallisalkuinen epilepsia: etiologia ja immunologiset tekijät aikuispotilailla)
 • 21.8.2009 MD Massimiliano Don: Pediatric community-acquired pneumonia. A serologic study on etiology, with special focus on newly identified agents (Lasten avosyntyinen keuhkokuume. Serologinen tutkimus etiologiasta, erityisesti uusista aiheuttajista)
 • 21.8.2009 TtM Nina Halme: Isän ja leikki-ikäisen lapsen yhdessäolo: Yhdessäoloa, isänä toimimiseen liittyvää stressiä ja isän tyytyväisyyttä parisuhteessa kuvaavan rakenneyhtälömallin kehittäminen ja arviointi
 • 15.8.2009 FM Kim Aarva: Hoivan ja hoidon lähijohtaminen
 • 14.8.2009 MD Ashraf El-Metwally: Musculoskeletal Pain in Schoolchildren: Occurrence, prognosis and determinants (Koululaisten tuki- ja liikuntaelimistön kipuoireet: esiintyvyys, ennuste ja riskitekijät)
 • 14.8.2009 LL Kati Kaartinen: Insulin resistance, inflammatory markers and alcohol consumption in IgA glomerulonephritis (Insuliiniresistenssi, inflammatoriset tekijät ja alkoholin käyttö IgA glomerulonefriitissä)
 • 14.8.2009 PhD Arvi Altmäe: Koulutuksen laatu Viron tekniikan alan ammattikorkeakouluissa
 • 1.8.2009 FM Päivi Majaranta: Text Entry by Eye Gaze (Tekstin tuottaminen katseella)
 • 3.7.2009 YTM Katja Koikkalainen: Talousjournalismin tiennäyttäjät Venäjällä: Kansainväliset vaikutteet ja paikalliset erityispiirteet Kommersant- ja Vedomosti-sanomalehdissä
 • 26.6.2009 Proviisori Riina Nieminen: Cyclo-oxygenase-2, MAP kinase Pathways and Aurothiomalate. Induction of MAP kinase phosphatase-1 as a novel mechanism of action of anti-rheumatic drug aurothiomalate (Syklo-oksigenaasi-2, MAP kinaasireitit ja aurotiomalaatti. Antireumaattisen lääkkeen, aurotiomalaatin, uusi vaikutusmekanismi: MAP kinaasi fosfataasi-1:n induktio)
 • 26.6.2009 KM, FM Inari Salonen: Ammatillisen kasvun edellytykset hallinto-organisaatiossa
 • 26.6.2009 FM Annika Raitala: Clinical implications and genetic regulation of indoleamine 2,3-dioxygenase serum activity (Indoliamiini 2,3-dioksigenaasi -entsyymin seerumiaktiivisuuden kliininen merkitys ja geneettinen säätely)
 • 13.6.2009 LL Johanna Palmio: Seizure-related neuronal injury A study of neuron-specific enolase, S-100b protein and tau protein (Hermosolun vauriot epileptisissä kohtauksissa -Tutkimus neuronispesifisestä enolaasista, S-100b proteiinista ja tau proteiinista)
 • 13.6.2009 YTM Eija Airio: Morphological Problems in IR and CLIR. Applying linguistic methods and approximate string matching tools (Tiedonhaun ja kieltenvälisen tiedonhaun morfologiset ongelmat. Lingvististen metodien ja sumeiden merkkijonotäsmäytysvälineiden soveltaminen)
 • 13.6.2009 MSc Ernesto Zanotto: Functional Characterization of a Bidirectional Mammalian Promoter of Two Genes for the Mitochondrial Translational Apparatus (Kahden geenin kahdensuuntaisen nisäkäspromoottorin toiminnallinen luonnehdinta mitokondrioiden translaatiossa)
 • 13.6.2009 VTL Liisa Holkeri-Rinkinen: Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta
 • 13.6.2009 LT, dosentti Niku Oksala: Genetic, Neuropsychological and Neuroradiological Determinants of Survival After Ischemic Stroke (Iskeemisen aivoinfarktin jälkeisen selviytymisen geneettiset, neuropsykologiset ja neuroradiologiset ennustekijät)
 • 12.6.2009 HM, KM Vuokko Kohtamäki: Financial Autonomy in Higher Education Institutions - Perspectives of Senior Management of Finnish AMK Institutions (Taloudellinen autonomia korkeakouluissa - Suomalaisten ammattikorkeakoulujen johdon näkemyksiä)
 • 6.6.2009 FL Jukka Sahlberg: Hyvin toimeentulevat irralliset. Opettajan representaatioita suomalaisissa romaaneissa
 • 5.6.2009 LL Reija Latva: Preterm birth and hospitalisation: experiences of mother and child (Keskossynnytys ja sairaalahoito: äidin ja lapsen kokemuksia)
 • 5.6.2009 LL Toomas Uibu: Retroperitoneal Fibrosis: A new asbestos-related disease (Retroperitoneaalinen fibroosi: uusi asbestisairaus)
 • 5.6.2009 LL Sally Järvelä: Potential molecular targets for diagnosis and therapy of malignant gliomas (Pahanlaatuisten glioomien diagnoosiin ja hoitoon soveltuvat uudet kohdemolekyylit)
 • 29.5.2009 KTL, OTK Mika Oinonen: DOES EC MERGER CONTROL REALLY DISCRIMINATE AGAINST SMALL MARKET COMPANIES? Diagnosing the Argument with Some Tentative Conclusions (SYRJIIKÖ EY:n YRITYSKAUPPAVALVONTA TODELLA PIENTEN MARKKINOIDEN YRITYKSIÄ? Väitteen diagnosointia ja joitakin alustavia johtopäätöksiä)
 • 29.5.2009 LL Risto Savilahti: Water Damage in an Elementary School and Respiratory symptoms and atopy among children One year follow up after the renovation (Kosteusvauriot ala-asteen koulussa, Lasten hengityselin oireet ja atopia)
 • 29.5.2009 VTL Marja Riihelä: Essays on income inequality, poverty and the evolution of top income shares (Tutkimuksia tuloeroista, köyhyydestä ja ylimpien tulo-osuuksien kehityksestä)
 • 29.5.2009 FK Satu Helppolainen: Structural and functional characterization of rhizavidin, bradavidin II and xenavidin; new members of the avidin family and the Calycin superfamily (Rhizavidiinin, bradavidiini II:n ja xenavidiinin rakenteen ja toiminnan karakterisointi; avidiiniperheen ja kalysiinien superperheen uudet jäsenet)
 • 22.5.2009 LL Esa Rauhala: Performance of non-invasive devices in evaluation of periodic limb movements and sleep-disordered breathing (Jaksoittaisten raajaliikkeiden ja unenaikaisten hengityshäiriöiden uudet tutkimusmenetelmät)
 • 22.5.2009 KTL Pirkko Jaatinen: Sähköistyvän taloushallinnon innovaatioiden kehitys ja niitä koskevat merkitykset ja diskurssit alan ammattilehtikirjoittelussa
 • 22.5.2009 PsM Jari Salo: Personality and posttraumatic adjustment: The role of representations, adult attachment, coping, and treatment types (Persoonallisuus ja trauman jälkeinen sopeutuminen: representaatioiden, kiintymyssuhteen, coping-tyylien ja hoitomuotojen merkitys)
 • 16.5.2009 Lääkäri Anita Kondrashova: Epidemiology and Risk Markers of Autoimmune Diseases in Russian Karelia and in Finland (Autoimmuunitautien epidemiologia ja riskimerkkiaineet Venäjän Karjalassa ja Suomessa)
 • 15.5.2009 Arkkitehti Kaisa Nuikkinen: Koulurakennus ja hyvinvointi. Teoriaa ja käytännön kokemuksia peruskouluarkkitehtuurista
 • 15.5.2009 YTL Seppo Roivas: Tietoyhteiskunnan lupaus - Tieto- ja kommunikaatioteknologioiden sosiaalisesta soveltamisesta
 • 14.5.2009 BDS, MDent, MSc Abdulaziz Binahmed: Oral Carcinoma of the Retromolar Trigone, Maxillary Alveolus and Palate: Considerations in Surgical Management (Suusyöpä retromolaarialueella, yläleuan hammasharjanteella ja suulaessa: kirurgiassa huomioonotettavat seikat)
 • 14.5.2009 FM Marju Luoma: Boundaryless Work – An Explorative Case Study on the Nature of Boundaries and Boundary Crossings in Rapidly Changing Research & Development Work (RAJATON TYÖ – Tapaustutkimus rajoista ja rajojen ylityksistä nopeasti muuttuvassa tutkimus- ja tuotekehitystyössä)
 • 9.5.2009 YTM, MA Johanna Hakala: Academic Cultures in the Finnish Mass Research University: Change and continuity (Akateemiset kulttuurit suomalaisessa massatutkimusyliopistossa: muutos ja pysyvyys)
 • 8.5.2009 FM Teija Waaramaa: Emotions in voice. Acoustic and perceptual analysis of voice quality in the vocal expression of emotions (Emootiot äänessä. Tunneilmaisun akustiset ominaisuudet ja vastaanotto)
 • 8.5.2009 ETM Liisa Uusitalo: Intake of vitamin E and other antioxidant nutrients in early life and the development of advanced β-cell autoimmunity and clinical type 1 diabetes (E-vitamiinin ja muiden antioksidanttiravintoaineiden saanti varhaisella iällä ja tyypin 1 diabeteksen kehittyminen)
 • 8.5.2009 LL Katja Ahinko: Successful intrauterine insemination treatment (Onnistuneeseen keinohedelmöityshoitoon vaikuttavat tekijät)
 • 8.5.2009 FM Keijo Viiri: The Sin3-Associated Protein 30 (SAP30) Family of Transcriptional Regulators (SAP30-proteiiniperheen toiminta geenien säätelijöinä)
 • 8.5.2009 LL Krista Karstila: Incidence and prognosis of renal diseases and measurement of renal function in patients with rheumatoid arthritis (Munuaissairauksien ilmaantuvuus ja ennuste sekä munuaisfunktion mittaaminen nivelreumaa sairastavilla)
 • 8.5.2009 HM Jenni Airaksinen: Hankala hallintouudistus
 • 25.4.2009 FM Olli Sotamaa: The Player's Game: Towards Understanding Player Production Among Computer Game Cultures (Pelaajatuotanto tietokonepelikulttuureissa)
 • 25.4.2009 FM Sampsa Kaataja: Tieteen rinnalla tekniikkaa. Suomalaiset korkeakoulututkijat kaupallisten sovellusten kehittäjinä 1900-luvulla
 • 25.4.2009 TtM Lea Saarni: Kontrolloitu interventiotutkimus koulutyöpisteiden vaikutuksista koululaisten tuki- ja liikuntaelinten terveyteen
 • 24.4.2009 KL Henriikka Kaksonen: PBL-tutoriaali ja kollaboratiivinen tiedon tuottaminen
 • 18.4.2009 FM, YTL Maarit Mäkinen: Digitaalinen voimistaminen paikallisten yhteisöjen kehittämisessä
 • 17.4.2009 KTM Petri Karisto: Crafting of Stock Market Identity and Framing of Strategic Behaviour- Longitudinal case analysis of Talentum Group (Pörssi-identiteetin rakentuminen ja strategisen käyttäytymisen kehystyminen)
 • 17.4.2009 TtM Susanna Rainio: Familial influences on adolescence smoking - parental smoking, home smoking ban and home-based sourcing of tobacco (Perheen merkitys lasten tupakoinnissa - vanhempien tupakointi, kodin tupakointikiellot ja kotiperäisten tupakkalähteiden käyttö)
 • 3.4.2009 FL Svetlana Probirskaja: Rajankäyntiä: Suomen ja Venäjän kahdenväliset valtiosopimukset käännöstieteellisen avainsana-analyysin valossa
 • 28.3.2009 MSc Katsiaryna Holl: Maternal Risk Factors and Testicular Cancer in the Offspring: A nested case-control study(Raskaudenaikaiset riskitekijät ja jälkeläisten kivessyöpä)
 • 27.3.2009 LL Riikka Mäkelä: Role of -463G/A Promoter Polymorphism of Myeloperoxidase in the Development of Atherosclerosis (Myeloperoksidaasi-entsyymin promoottorialueen polymorfismin -463G/A yhteys ateroskleroosin kehittymiseen)
 • 21.3.2009 FL Kirsti Ekonen: Tvorets, sub’’ekt, ženštšina: strategii ženskogo pis’ma v russkom simvolizme(Luoja, subjekti nainen: tekijyyden strategiat venäläisen symbolismin naiskirjailijoiden tuotannossa)
 • 20.3.2009 KTL Päivi Myllykangas: SIDOSRYHMÄSUHTEET LIIKETOIMINNAN ARVON LUOMISESSA- Palveluyksiköstä liiketoiminnaksi, episodi yrityksen elämää
 • 14.3.2009 LK Esa Jämsen: Epidemiology of Infected Knee Replacement (Polven tekonivelinfektioiden esiintyvyys ja riskitekijät)
 • 13.3.2009 LL Olli Leppänen: Postnatal Bone Ontogeny (Luuston kasvu ja kehitys)
 • 27.2.2009 HL Päivi Huotari: Strateginen osaamisen johtaminen kuntien sosiaali- ja terveystoimessa - neljän kunnan sosiaali- ja terveystoimen esimiesten käsityksiä strategisesta osaamisen johtamisesta
 • 20.2.2009 VTM Timo Kultanen: TUNNEÄLYTAIDOT. Esimiesvalmennus ICT-alalla. Sosiaalisen innovaation suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
 • 14.2.2009 YTM Sami Serola: Kaupunkisuunnittelijoiden työtehtävät, tiedontarpeet ja tiedonhankinta
 • 14.2.2009 FL Ulla Aatsinki: Tukkiliikkeestä kommunismiin. Lapin työväenliikkeen radikalisoituminen ennen ja jälkeen 1918
 • 7.2.2009 ETM Tarja Kinnunen: Prevention of Excessive Pregnancy-Related Weight Gain (Raskauteen liittyvän liiallisen painonnousun ehkäisy)
 • 6.2.2009 LL Juho Kivistö: Poisonings in Finnish Children (Lasten myrkytykset Suomessa)
 • 30.1.2009 BSc Jing-Huan Wang: Vitamin D, Lipid Metabolism and Prostate Cancer (D-vitamiini, rasva-aineenvaihdunta ja eturauhassyöpä)
 • 30.1.2009 LL Aino Mattila: Alexithymia in Finnish General Population (Aleksitymia Suomen väestössä)
 • 23.1.2009 LL Petri Sillanpää: Traumatic Patellar Dislocation and Clinical Significance of Medial Patellofemoral Ligament Injury (Traumaattinen polvilumpion sijoiltaanmeno ja sisemmän patellofemoraaliligamenttivamman kliininen merkitys)
 • 23.1.2009 HL Ari Pitkäranta: Epälineaarinen arvoketju, Case - Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi osaksi epälineaarista arvoketjua
 • 23.1.2009 FM Erkki Koponen: The development, implementation and use of e-learning: critical realism and design science perspectives (E-oppimisjärjestelmän kehittäminen, toteuttaminen ja käyttö kriittisen realismin ja suunnittelutieteen näkökulmista)
 • 16.1.2009 MSc Yulia Gizatdinova: Automatic Detection of Face and Facial Features from Images of Neutral and Expressive Faces (Kasvojen ja kasvon piirteiden automaattinen havaitseminen kuvista, joissa on neutraaleja ja ilmeikkäitä kasvoja)
 • 9.1.2009 TtM Johanna Turja: Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kuntoutus osana työpaikan terveyden edistämistä

 • Tampereen yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopiston julkaisukeskus Tampereen yliopisto

  käyntiä 30.12.2003 alkaen