FM Anna Kiviahon lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian alaan kuuluva väitöskirja

Long QT Syndrome -specific Cardiomyocytes Derived from Induced Pluripotent Stem Cells: From cell lines to disease models (Uudelleenohjelmoiduista, erittäin monikykyisistä kantasoluista erilaistetut sydänlihassolut ja pitkä QT oireyhtymä: Solulinjoista tautimalleihin)

tarkastetaan 13.12.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Anna Kostareva (Institute of Moecular Biology and Genetics, Almazov Federal Medicar Research Centre, Venäjä). Kustoksena toimii professori Katriina Aalto-Setälä.

Pitkä QT syndrooma: solulinjoista tautimalleihin


Ihmisen sydänsolujen tutkimus on ollut haastavaa, koska sydänlihassoluja on vaikea sekä saada että kasvattaa soluviljelyolosuhteissa. Uudelleen ohjelmoidut, erittäin monikykyiset kantasolut (iPS-solut, engl. induced pluripotent stem cells) ovat kuitenkin luoneet mahdollisuuksia aivan uudenlaiselle sairauksien tutkimiselle ja diagnosoinnille sekä lääketutkimukselle ja -testaukselle. Ihmisen iPS-solut nimittäin lisääntyvät periaatteessa loputtomasti soluviljelyolosuhteissa ja niitä voidaan erilaistaa miksi tahansa ihmisen solutyypiksi, myös sydänlihassoluiksi. Lisäksi iPS-soluja voidaan uudelleen ohjelmoida kenen tahansa soluista. Tämä mahdollistaa potilas- ja tautispesifisten sydänsolumallien perustamisen sekä mahdollisesti tulevaisuudessa myös kantasoluihin ja kantasolusovelluksiin perustuvien hoitojen kehittämisen.
    Pitkä QT oireyhtymä (LQTS, engl. long QT syndrome) on sydänsairaus, joka voi olla joko perinnöllinen tai hankittu eli jonkin ulkoisen tekijän, kuten lääkkeen aiheuttama. Sairaus havaitaan potilaan sydänsähkökäyrästä (EKG), ja LQTS-potalaalla on kohonnut riski saada kammioperäisiä, hengenvaarallisia rytmihäiriöitä. Tämä väitöskirjatutkimus esittelee iPS-soluteknologiaan perustuvia LQTS-tautimalleja, joita voidaan hyödyntää mm. potilaskohtaisen lääkityksen ja hoidon suunnitelemisessa.

                                               ******

Anna Kiviaho on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana BioMediTech:ssä vuodesta 2009 lähtien.

Kiviahon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2006, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9663-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1495, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9664-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Anna Kiviaho, Puh. 044-328 9403, anna.kiviaho@uta.fi