PsL Hely Hakalan psykologian alaan kuuluva väitöskirja

Stressi ja hyperprolaktinemia (Stress and hyperprolactinemia)

tarkastetaan 19.12.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Sampsa Puttonen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Martti T. Tuomisto.

Stressi ja hyperprolaktinemia


Stressi ja hyperprolaktinemia -tutkimuksen alkuperäistutkimusraportti on monografia, joka koostuu kahdesta erillisestä, mutta toisiinsa laajasti liittyvästä ja toisiaan täydentävästä osatyöstä.
I osa on nimeltään “Stressi ja hyperprolaktinemia teorioiden ja aikaisempien tutkimusten valossa”, joka on laaja kirjallisuuskatsaus, ja
II osa “Hyperprolaktinemiapotilaiden itsearvioima psykologinen stressi”, joka on kuvaileva ja vertaileva empiirinen tutkimus.

Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana oli, että ihminen on psykofysiologinen kokonaisuus, joka toimii vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Stressin, erityisesti psykologisen stressin ja hyperprolaktinemian (HPL) eli aivolisäkkeen tuottaman prolaktiini-hormonin (PRL) liikaerityksen välistä suhdetta ei ole tutkittu paljon. HPL on häiriö, joka vaikuttaa sekä naisten että miesten lisääntymiskykyyn. HPL:ään voi lisäksi liittyä aivolisäkkeen kasvain, prolaktinooma, joka taas voi uhata mm. näkökykyä. HPL:ään on katsottu liittyvän myös depressiota. Tämän vuoksi on tärkeätä saada stressin ja HPL:n suhteesta lisätietoa.

Tutkimus lisäsi tietoa ja ymmärrystä HPL:stä yleensä sekä hoitoa vaativasta patologisesta HPL:stä ja siihen kytkeytyvästä fysiologisesta ja psykologisesta stressistä. Psykologinen stressi määriteltiin laajasti. Patologiseen HPL:ään todettiin liittyvän psykologisia stressitekijöitä, kuten vaikea elämänhistoria ja tyytymättömyyttä elämään sekä psykologisia stressitiloja, kuten aktiivista distressiä ja ahdistuneisuutta. Tulokset antavat aihetta olettaa, että psykologisella stressillä saattaa olla merkitystä patologisen HPL:n kehityshistoriassa. Siksi patologisen HPL:n ehkäisemiseksi olisi syytä tutkia jo lasten ja nuorten HPL:ää ja stressiä ja kehitellä psykologisen stressin hallintakeinoja.

                                               ******

Hely Hakala on suorittanut psykologian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Hakalan väitöskirja ilmestyy omakustanteena, Tampere 2014. ISBN 978-952-93-4682-0.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Hely Hakala, Tampereentie 15, 37830 Akaa

Lisätietoja
: Hely Hakala, Hely.Hakala@uta.fi