LL Anne Salosen lastenkirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Incidence of hospitalisation and surgical treatment of humeral shaft and distal humeral fractures among children and adolescents in Finland. Complications in antebrachium and femoral titanium elastic nailing (Lasten ja nuorten olkavarren keski- ja alaosan murtumien sairaalaesiintyvyys ja hoidon muutokset Suomessa. Kyynärvarren ja reiden murtumien titaaniseen taipuisaan ydinnaulaukseen liittyvät ongelmat)

tarkastetaan 19.12.2014 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Willy Serlo (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Ville Mattila.

Lasten ja nuorten olkavarren keski- ja alaosan murtumien

sairaalaesiintyvyys sekä hoidon muutokset.

Kyynärvarren ja reiden titaaniseen taipuisaan ydinnaulaukseen liittyvät komplikaatiot


Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää lasten ja nuorten olkavarren keskiosan ja alaosan sairaalahoitoon johtaneiden murtumien  esiintyvyydessä ja hoidossa tapahtuneita muutoksia vuosien 1987 ja 2010 välisenä aikana. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli retrospektiivisesti selvittää  TEN-naulaukseen liittyviä komplikaatioita kyynärvarsi- ja reisimurtumien hoidossa.

Olkavarren keskiosan murtumien kokonaisesiintyvyys (4,8 per 100 000) pysyi tasaisena koko 24 vuoden tutkimusajan.  Hoitomenetelmissä ei myöskään havaittu muutoksia.Olkavarren alaosan sairaalahoitoon johtavien murtumien kokonaisesiintyvyys oli 5,6 per 10 000 24 vuoden ajanjaksona.  Esiintyvyys lisääntyi tutkimusajanjaksona merkittävästi siten, että alle 13-vuotiaiden sairaalaan johtaneiden murtumien esiintyvyys lisääntyi 30 %. Huomionarvoista on, että alle kouluikäisten tyttöjen murtumien osuus kolminkertaistui. Leikkaushoidon esiintyvyys viisinkertaistui alle kouluikäisten ja kaksinkertaistui alle 13-vuotiaiden lasten keskuudessa.

Kyynärvarren murtumissa 34%:lla potilaista todettiin Ten-naulaukseen liittyvä komplikaatio, reisimurtumapotilailla 28%:lla. Sekä kyynärvarsi- että reisi-murtumien osalta suurin osa komplikaatioista arvioitiin johtuvan sekä puutteellisesta leikkaustekniikasta että puutteellisesta TEN-naulauksen biomekaniikan tuntemuksesta.

                                               ******

Anne Salonen on syntynyt Hattulassa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien lastenkirurgina.

Salosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2002, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9650-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1490, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9651-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Anne Salonen, Puh. 040 555 3424, anne.v.salonen@pshp.fi