DI Miina Björnisen kudosteknologiatutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

The Effects of Electroactive Polypyrrole on the Osteogenic Differentiation of Adipose Stem Cells and Bone Regeneration (Sähköaktiivisen polypyrrolin vaikutus rasvakudoksen kantasolujen luuerilaistumiseen ja luun uudismuodostumiseen)

tarkastetaan 7.1.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Mario Romero-Ortega (Texasin yliopisto, Dallas, Yhdysvallat). Kustoksena toimii dosentti Suvi Haimi.

Sähköaktiivisen polymeerin vaikutus aikuisen kantasoluihin ja luun uudismuodostumiseen


Miina Björnisen poikkitieteellinen väitöstutkimus esittelee uusia hoitomahdollisuuksia vaikeisiin luuvaurioihin, joihin kehon oma kapasiteetti ei yksistään riitä palauttamaan luukudoksen toimintakykyä. Väitöskirjassa tutkitaan sähköä johtavien polymeerien ja sähköstimulaation hyödyntämistä rasvakudoksen kantasolujen kasvun stimuloimisessa ja erilaistumisessa luuksi.
 
Tulosten mukaan sähköä johtava polymeeri, polypyrroli, edistää rasvakudoksen kantasolujen kiinnittymistä ja kasvua. Lisäksi kaneilla tehdyn tutkimuksen mukaan polypyrrolin käyttö luuimplanttien pinnoitematieraalina edistää luunmuodostusta implantin ympärillä sekä tarjoaa luukudokselle paremmat kiinnittymismahdollisuudet verrattuna pinnoittamattomiin, yleisesti käytössä oleviin luuimplanttimateriaaleihin.

Tulokset luovat merkittävän pohjan polypyrrolin käytölle luun kudosteknologiassa. Lisäksi tutkimuksissa testattu sähköstimulaatio avaa uusia mahdollisuuksia kantasolujen erilaistamistekniikoissa.

                                               ******

Miina Björninen on syntynyt Hämeenlinnassa ja hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Wollongongin yliopistossa Australiassa.

Björnisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2008, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9670-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1497, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9671-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Miina Björninen, Puh. +61432391775, miina.bjorninen@gmail.com