YTM Otso Sandbergin sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Hallittu syrjäytyminen - Miten syrjäytymisestä muodostui lähes jokaiseen meistä ulottuva riski? (Governing the exclusion)

tarkastetaan 16.1.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori emeritus Risto Eräsaari (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Anneli Anttonen.

Hallittu syrjäytyminen  

- Miten syrjäytymisestä muodostui lähes jokaiseen meistä ulottuva riski?


Uuden vuosituhannen myötä syrjäytymisestä on tullut keskeinen suomalaisen yhteiskunnan ongelma. Käytyyn keskusteluun on vakiintunut standardi, jolla syrjäytymistä ja syrjäytyneitä käsitellään. Samaan aikaan keskustelun ytimessä olevan syrjäytymisen käsitteen muodot ovat pysyneet varsin häilyvinä.

Tutkimus vastaa kysymykseen kuinka tämän päivän syrjäytymisestä puhuminen on tullut mahdolliseksi. Väitöskirja paljastaa syrjäytymisen käsitteellisen erityisyyden, analysoi sen juurtumista suomalaiseen yhteiskunnalliseen kehykseen ja havainnollistaa syrjäytymisen laajenemista lähes jokaista meistä koskettavaksi riskien ketjuksi.

Tutkimus rakentaa syrjäytymisen hallinnassa korostuneista riskitekijöiden mahdollisimman varhaisesta tunnistamisesta ja ennalta ehkäisemisestä ymmärrettävän kokonaisuuden. Samalla väitöskirja osoittaa tämän kauaskatseisen järjen levinneen vuosituhannen vaihteen suomalaisen yhteiskuntapolitiikan keskeiseksi premissiksi. Kirja on analyyttinen puheenvuoro suomalaiseen sosiaalipoliittiseen keskusteluun aiheesta, jonka ympärillä myrsky on pikemminkin voimistumassa kuin laantumassa.

                                               ******

Otso Sandberg on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Sandbergin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2011, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9676-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1500, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9677-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Otso Sandberg, otso.sandberg@uta.fi