LL Tommi Hakalan kirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Differentiated Thyroid Cancer: Diagnostics, prognostic factors and long-term outcome (Hyvin erilaistunut kilpirauhassyöpä: diagnostiikka, ennustekijät ja pitkän aikavälin ennuste)

tarkastetaan 30.1.2015 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Hanna Mäenpää (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen.

Hyvin erilaistunut kilpirauhassyöpä:

diagnostiikka, ennustekijät ja pitkän aikavälin ennuste


Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kilpirauhassyöpään sairastuneiden potilaiden hoidossa, kasvainten ominaisuuksissa ja ennusteessa tapahtuneita muutoksia kolmen vuosikymmenen aikana. Tutkimuksessa selvitettiin myös kilpirauhassyövän uusiutumista ennakoivia tekijöitä ja karkeaneulanäytteen merkitystä kilpirauhaskyhmyjen diagnostiikassa. Kilpirauhassyöpäpotilaiden uusien syöpien riskiä selvitettiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan tutkijoiden kanssa.

Vuosina 1981-2002 Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 553 potilasta sairastui kilpirauhassyöpään. Kilpirauhassyövistä 90% oli hyvin erilaistuneita kasvaimia. Kilpirauhassyövän ilmaantuvuus kasvoi tutkimusaikana, mutta samalla kasvainten keskimääräinen koko pieneni ja paremman ennusteen papillaaristen syöpätyyppien osuus kasvoi. Myös radiojodihoitojen määrä kasvoi tutkimusaikana. Kilpirauhassyövän ennuste oli suotuisa; hyvin erilaistuneeseen kilpirauhassyöpään liittyvä kuolleisuus 10 vuoden seurannassa oli  vain 6-8% tutkimusjakson aikana. Radiojodihoidon hyötyjä ja haittoja tulisi jatkossa punnita entistä tarkemmin, etenkin pienissä ja hyväennusteisissa kilpirauhassyövissä.

Kilpirauhassyövän uusimaa ennakoivia tekijöitä selvitettiin tutkimalla kasvainten veri- ja imusuonten ominaisuuksia. Uusimaa ennakoivia tekijöitä olivat kasvaimen ympäristön runsas imusuonitus ja kasvainten sisäisten verisuonten pieni koko ja vähäinen määrä. Havainnot sopivat hyvin siihen, että kilpirauhassyöpä leviää tyypillisesti kaulan imusolmukkeisiin ja veriteitse tapahtuva leviäminen on harvinaisempaa. Kasvainta ympäröivää runsasta imusuonitusta voidaan pitää kilpirauhassyövän uusiman ennustekijänä.

Karkeaneulanäytettä verrattiin ohutneulanäytteeseen tutkimalla kokeellisessa tutkimusasetelmassa leikkauksen yhteydessä poistettuja kilpirauhaslohkoja. Karkeaneulanäyte osoitti kilpirauhaskasvaimen suuremmalla herkkyydellä pahanlaatuiseksi kuin ohutneulanäyte. Molempien menetelmien tarkkuus oli hyvää tasoa. Karkeaneulanäyte ei ollut hyödyllinen follikulaaristen kasvainten diagnostiikassa. Jatkossa karkeaneulan diagnostista soveltuvuutta ja turvallisuutta tulee selvittää etenevässä potilastutkimuksessa normaalissa ei-leikkauksellisessa tutkimusasetelmassa.

Uusien syöpien kokonaisilmaantuvuudessa ei ollut merkittävää eroa tutkimuspotilaiden ja verrokkien välillä. Suurempi uusien syöpien ilmaantuvuus havaittiin alle 40-vuotiailla kilpirauhassyöpäpotilailla ja vuoden 1995 jälkeen sairastuneilla potilailla. Tuki- ja pehmytkudossyöpien sekä imukudossyöpien ilmaantuvuus oli suurempi kilpirauhassyövän sairastaneilla kuin verrokeilla. Nuorten kilpirauhassyöpäpotilaiden suurentunut uusien syöpien riski tulisi ottaa huomioon kilpirauhassyöpäpotilaiden hoitoa ja jatkoseurantaa suunniteltaessa.

                                               ******

Tommi Hakala on syntynyt Vaasassa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut Tampereen yliopistollisen sairaalan yleiskirurgian erikoislääkärinä vuodesta 2007 lähtien.

Hakalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2016, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9692-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1505, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9693-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Tommi Hakala, Puh. 040 411 7110, Hakala.Tommi.T@student.uta.fi