MA Viktor Pálin historian alaan kuuluva väitöskirja

Crave for Growth. An Environmental History of Water in the Borsod Basin, Hungary, 1945-1980 (Kasvun nälkä. Veden ympäristöpolitiikan historia Borsodin aluella Unkarissa, 1945-1980)

tarkastetaan 28.2.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Timo Myllyntaus (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Haapala.

Kasvun nälkä

Veden ympäristöpolitiikan historia Borsodin alueella Unkarissa, 1945–1980

Veden ympäristöhistoriasta ja teollisuuden vaikutuksista siihen sosialismin ajalla Keski- ja Itä-Euroopassa tiedetään hyvin vähän. Aikaisempi tutkimus 1980- ja 1990-luvuilla on enimmäkseen sattumanvaraista ja tehty usein journalistiseen tyylin. Aikaisempi kirjallisuus sisältää myös hyvin rajallisesti tietoa teollisuuden ja kaupunkien ympäristövaikutuksista Itä-Euroopassa.

Kommunismia pidetään kapitalismin vastapuolena sekä talousjärjestelmänä että ideologiana. Kuitenkin kommunismi sosialistisen Itä-Euroopan valtioissa oli yhtä riippuvainen kasvusta kuin Länsi-Euroopan teollisuusmaat. Kun teollisuuden kasvu sosialistimaissa pysähtyi ja laski, nämä poliittiset järjestelmät romahtivat. Kommunismi puolusti työntekijää, mutta luontoa se saastutti yhtä paljon kuin kapitalismi.

Sekä kommunististen että kapitalististen järjestelmien ympäristöä ja taloutta käsittelevät tutkimukset eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia. Hyvin harvat näistä tutkimuksista ottivat huomioon sitä, että molemmat talousjärjestelmät tukeutuivat kasvuun ja jättivät jälkeensä ympäristötuhoa.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on poistaa väärinkäsityksiä ympäristöliikkeen ”esihistoriasta” Keski- ja Itä-Euroopassa ja analysoida teollistumisen ja kaupungistumisen hintaa ympäristölle rautaesiripun toisella puolella.


                                               ******

Viktor Pál on suorittanut MA -tutkinnon Miskolcin yliopistossa Unkarissa.

Pálinin väitöskirja ilmestyy monisteena.
http://tampub.uta.fi.

Lisätietoja:
Viktor Pál, viktor.paal@gmail.com