VTM Jukka Helttulan hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana. Tutkimus  sattumien synnystä, olemuksesta ja vaikutuksesta (Chance Modifying Society)

tarkastetaan 27.2.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Antti Syväjärvi (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Risto Harisalo.

Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana


Tutkimus käsittelee inhimilliseen toimintaan liittyvää sattumaa eli tapahtumaa, joka on kokijalleen satunnainen, sattumus; sellainen joka tapahtuu odottamatta, ennalta arvaamatta tai aikomatta tai suunnittelematta. Tällainen sattuma eroaa matemaattisesta sattumasta siten, että sen alkuarvoja ei tunneta eikä siihen johtanutta tapahtumasarjaa ole mahdollista toistaa täsmälleen samanlaisena.

Tutkimuksessa käydään läpi sattumateorioita antiikista nykyaikaan, esitetään miten sattuma syntyy sekä osoitetaan sen luonne, hyödyntämismahdollisuudet ja merkitys yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Väitöstyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä sattumaa kohtaan. Tavoitteeseen pyrkimystä tuetaan lukuisilla esimerkeillä  sattuman roolista eri tapahtumissa kuten mm. monissa keksinnöissä,  ensimmäisen maailmansodan syttymisessä, Adolf Hitlerin salamurhayrityksessä, atomipommin pudottamisessa Japaniin, Berliinin muurin murtumisessa, presidentti Urho Kekkosen presidenttikaudessa, Matti Vanhasen valinnassa pääministeriksi ja finanssikriisin synnyssä.

Tutkimuksen tuloksena esitetään, että sattumat syntyvät ihmisten tehdessä tekoja, joilla he pyrkivät subjektiivisen oman etunsa mukaisiin päämääriin, ja että näiden tekojen seuraukset ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle positiivisia; sekä että yhteiskunnallisessa päätöksenteossakin  päättäjän oma etu vaikuttaa, ja että julkisen vallan toiminnan seuraukset voivat hyviksikin katsotuista pyrkimyksistä huolimatta olla yhteiskunnalle enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Lisäksi esitetään, että sattuman hyödyntäminen on helpompaa yksilöille ja yrityksille kuin julkishallinnolle. Jälkimmäisellä voi olla vaikeuksia hyödyntää sattumia optimaalisesti vaarantamatta kansalaisten oikeusturvaa.

                                               ******

Jukka Helttula on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. Nykyisin hän toimii markkinointipäällikkönä..

Helttulan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2024, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9714-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1513, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9715-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja:
Jukka Helttula, Puh. 044 567 8000, jukkahelttula@gmail.com