LL Ritva Syrjäsen korva-, nenä- ja kurkkutautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Relationship between nasopharyngeal carriage and acute otitis media due to Streptococcus pneumoniae  among Finnish children aged less than two years (Pneumokokkibakteerin nenänielukantajuuden  ja äkillisen välikorvatulehduksen yhteys  suomalaisilla alle kaksivuotiailla lapsilla)

tarkastetaan 13.3.2015 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Marie Griffin (Vanderbiltin yliopisto, Tennessee, USA). Kustoksena toimii professori Markus Rautiainen.

Pneumokokkikantajuus ja äkillinen välikorvatulehdus lapsilla


Pneumokokkibakteeri aiheuttaa useita erilaisia sairauksia. Välikorvatulehdus ja pinnallinen keuhkokuume ovat hoidettuina suhteellisen lieviä mutta yleisiä, kun taas verenmyrkytys ja aivokalvontulehdus ovat vakavia, mutta harvinaisia sairauksia. Näiden sairauksien aiheuttama tautitaakka on maailmanlaajuisesti varsin merkittävä. Bakteerien tarttuminen nenänieluun ja sitä seuraava ns. nenänielukantajuus on useimmiten oireeton ja harmiton tila, joka kestää muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen ja päättyy itsekseen. Toisinaan kantajuus kuitenkin johtaa pneumokokin aiheuttamaan välikorvatulehdukseen tai muuhun pneumokokkitautiin. Viruksen aiheuttama hengitystietulehdus myötävaikuttaa taudin kehittymiseen. Pneumokokkikantajuus on yleisintä lapsilla ja siksi pneumokokit leviävät väestössä pääasiassa lasten nenänielukantajuuden kautta.  Pneumokokkitautien ennalta ehkäisyä suunniteltaessa on välttämätöntä tuntea pneumokokkikantajuuden luonnollinen kulku ja tietää miten kantajuus etenee pneumokokkitaudiksi.

Tutkimme pneumokokkikantajuuden luonnollista kulkua ja pneumokokin aiheuttaman välikorvatulehduksen syntyä suomalaisilla lapsilla, joita seurattiin 2 kuukauden iästä 2 vuoden ikään asti ennen pneumokokkikonjugaattirokotteiden käyttöönottoa. Melkein kaikki lapset kantoivat pneumokokkia vähintään kerran ensimmäisten kahden ikävuoden aikana. Keskimäärin pneumokokkeja oli nenänielussa terveenäkin noin joka kolmannella yli puolivuotiaalla lapsella. Pneumokokkikantajuus lisääntyi iän myötä ja hengitystietulehduksen aikana. Osoitimme, että hengitystietulehduksen alkuvaiheen yhteydessä lapsilla oli yli kolme kertaa suurempi todennäköisyys tulla kantajaksi kuin terveenä. Äkillisen välikorvatulehduksen kehittyminen oli todennäköisintä silloin, kun kantajuus oli alkanut hengitystietulehduksen alkuvaiheen yhteydessä.  Lähes 80 % korvatulehduksista oli alle kuukauden ajan nielussa olleen pneumokokin aiheuttamia. Korvatulehdusriski oli paljon pienempi, jos pneumokokki oli ollut nielussa yli kuukauden ennen hengitystietulehduksen alkua, tai jos kantajuus oli alkanut yli viikko hengitystietulehduksen alkuvaiheen jälkeen. Aikaisempi kantajuus vähensi saman pneumokokkityypin aiheuttaman välikorvatulehduksen todennäköisyyttä. Välikorvatulehdus oli tuskin koskaan pneumokokin aiheuttama, jos bakteeria ei löytynyt samanaikaisesti nenänielusta. Pneumokokkikantajuus ei liittynyt merkittävästi sukupuoleen eikä vuodenaikaan, mutta antibioottihoito vähensi kantajuutta lyhytaikaisesti.

Tämä väitöskirjatutkimus toi uutta tietoa pneumokokkikantajuuden alkamisen, hengitystietulehduksen ja pneumokokkikorvatulehduksen synnyn ajallisesta suhteesta. Lisäksi tutkimus vahvisti, että pneumokokkikantajuuden luonnollinen kulku on suomalaisilla lapsilla samanlaista kuin muuallakin länsimaissa. Tutkimuksesta saatu tieto auttaa suunnittelemaan pneumokokkitautien ennalta ehkäisyä sekä ymmärtämään pneumokokkirokotusten vaikutuksia.

                                               ******

Ritva Syrjänen on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2012 lähtien erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Syrjäsen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2031, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9735-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1520, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9736-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Ritva Syrjänen, Puh. 0295247918, ritva.syrjanen@thl.fi