DI Aaro Salmisen keuhkosairausopin/fysiologian alaan kuuluva väitöskirja

Peripheral hypoxia and autonomic responses in  restless legs syndrome (Periferinen hypoksia ja autonomiset vasteet levottomat jalat -oireyhtymässä)

tarkastetaan 14.3.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Jan Ulfberg (Uppsalan yliopisto). Kustoksena toimii professori (ma) Lauri Lehtimäki.

Syy levottomat jalat -oireyhtymään saattaa olla jalkojen hapenpuutteessa


Levottomat jalat -oireyhtymän syy saattaa aiemmasta tiedosta poiketen olla jalkojen hapensaannissa. DI Aaro Salmisen Tampereen yliopistossa tarkastettava väitöskirja osoittaa, että levottomista jaloista kärsivät potilaat kärsivät myös hapenpuutteesta jaloissaan.

Levottomat jalat -oireyhtymä on usein aliarvioitu vaiva, joka voi aiheuttaa vakavaa unihäiriötä siitä kärsiville potilaille. Siitä kärsivien potilaiden unensaanti vaikeutuu huomattavasti jaloissa ilmenevän levottomuuden ja epämiellyttävän tunteen takia, aiheuttaen päiväväsymystä. Levottomista jaloista kärsii jossain elämänvaiheessa Suomessa jopa 10 % väestöstä. Pahimmillaan se on raskauden aikana ja munuaishäiriöstä kärsivillä potilailla.

Yleisesti levottomien jalkojen alkuperän uskotaan olevan aivoissa. Salmisen väitöskirja kuitenkin haastaa tämän näkemyksen osoittamalla, että levottomista jaloista kärsivillä potilailla on jaloissaan matalammat happipitoisuudet kuin terveillä kontrollihenkilöillä. Tutkimuksissa jalkojen happipitoisuuden sai myös korjattua takaisin normaalitasolle levottomat jalat -oireen hoitoon käytettävällä lääkkeellä.

Salmisen väitöskirjan tulokset saattavat avata uusia väyliä levottomat jalat -oireyhtymän ymmärtämisessä. Jos teoria jalkojen happipitoisuuden osuudesta levottomien jalkojen synnyssä pitää paikkansa, se voi auttaa tulevaisuudessa uusien hoitomuotojen kehityksessä.

                                               ******

Aaro Salminen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Salmisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2030, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9733-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1519, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9734-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.