PsM Katri Salmisen vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Emotional Responses to Friction-based, Vibrotactile, and Thermal Stimuli (Tunnereaktiot ja tuntopalauteteknologian avulla tuotetut ärsykkeet)

tarkastetaan 28.4.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Stephen Brewster (Glasgowin yliopisto, UK). Kustoksena toimii professori Veikko Surakka.

Tunnereaktiot tuntopalautteeseen


Erilaisia tuntopalautteita käytetään nykyään enenevissä määrin eri sovelluksissa. Esimerkiksi kännykät, tabletit ja peliohjaimet antavat usein palautetta tuntoaistin avulla käyttäjälleen. Yleisesti tällä hetkellä laitteissa käytetään värinäpalautetta, mutta tuntopalautetta on mahdollista tuottaa myös esimerkiksi lämmön tai kitkan avulla.  
Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että tuntopalaute parantaa ihmisten suoritusta esimerkiksi kosketusnäytön näppäimistöllä kirjotettaessa.

Tuntopalautteiden vaikutusta ihmisen tunnejärjestelmään on sen sijaan tutkittu verrattain vähän. Useimmat aiemmat tutkimukset liittyvät ihmisten väliseen kommunikaatioon tai prototyyppien toimivuuteen.  
Tällaiset tutkimukset eivät vastaa kysymykseen siitä, millä tapaa tuotetut palautteet ovat esimerkiksi mahdollisimman miellyttäviä tai herättävät käyttäjän huomion tehokkaasti.

Väitöskirjassa vertaillaan miten eri tavoin tuotetut tuntopalautteet voivat vaikuttaa ihmisen tunnejärjestelmän toimintaan kuuden kokeen sarjassa. Tutkimuksissa on hyödynnetty mittausmenetelmiä psykologian saralla kehitetyistä tunneteorioista. Kokeissa osallistujat ovat esimerkiksi arvioineet erilaisia tuntopalautteita samalla, kun autonomisen hermoston aktivoitumista on mitattu.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että tuntopalautteen avulla on mahdollista herättää ihmisissä erilaisia tunnekokemuksia. Lämmön ja kitkan avulla tuotetut palautteet näyttäisivät toimivan värinää paremmin tässä tarkoituksessa.

                                               ******

Katri Salminen on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Salmisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, Number 20, Tampereen yliopisto, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9727-8, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1543, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9795-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.