FM Katriina Andrianovin teatterin ja draaman tutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

Esine roolissa. Elollistuminen pyhän kokemuksena Kristian Smedsin ja Houkka Bros. -ryhmän teatterissa (An object as a stage character. Becoming animate as an experience of the sacred in Kristian Smeds’ and The Houkka Brothers’ theatre)

tarkastetaan 8.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen (D-siipi) Teatterimontussa, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Jaana Parviainen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Hanna Suutela.

Esine roolissa - Elollistuminen pyhän kokemuksena

Kristian Smedsin ja Houkka Bros. -ryhmän teatterissa


Tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan henkilökohtainen kokemus Kristian Smedsin ja Houkka Bros.-ryhmän teatteriesitysten vastaamisesta katsojan kahteen erilaiseen tarpeeseen, nukketeatterilliseen ja spirituaalis-yhteisölliseen. Katsojanäkökulmaan keskittyvä tutkimus vastaa tästä havainnosta johdettuihin tutkimuskysymyksiin siitä, miten esine elollistuu ja miten tämä elollistuminen voi liittyä pyhän kokemukseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan rooleissa esiintyviä esineitä kymmenessä Kristian Smedsin omassa ja kahdessa Houkka Bros. -ryhmän yhteisohjauksessa vuosina 1998-2011. Tuloksena esitetään, että roolin näyttämöhahmo on figuuri, johon liittyy havaittava tai oletettu muutos merkkinä sen elollistumisesta eli toimimisesta elollisen roolissa. Esineen elollistuminen katsoja-kokijalle pyhän kokemuksena hahmottuu liittyneenä aikaan ja valtaan siten, että pyhä ilmaistuu elollistumistapahtuman tulkintana, ei esineen annettuna, staattisena ominaisuutena. Tällainen tulkinta näyttäisi edellyttävän katsojilta aktiivista vastuullisuutta oman kokemuksensa rakentumisesta, ja ihmisesiintyjiltä pidättäytymistä manipulaatiosta niin esineiden kuin katsojien suhteen.

Tutkimus haastaa yleisen käsityksen, että esineen tai nuken elollistaminen vaatii sen liikuttelua. Esineiden tarkastelu näyttämöhahmoina – ei tarpeistona – Kristian Smedsin ja Houkka Bros. -ryhmän esityksissä valottaa elämänilmaisujen monipuolisuutta ja esitysten mahdollisuutta katsoja-kokijan rajatietoisuutta herättelevänä teatterimuotona.   Näyttämöanimaation eri aspektit mahdollistavat elottoman elollistamisen muillekin kuin nukketeatterin ammattilaisille: tutkimuksen tarjoama orientaatio tuo esiintyvät esineet niiden ihmisten ulottuville, jotka eivät – syystä tai toisesta – tähtää klassisen nukketeatterin virtuoottiseen nukenkäsittelyyn.

                                               ******

Katriina Andrianov on syntynyt Mikkelissä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Andrianovin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2044, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9771-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1533, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9772-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Katriina Andrianov, puh. 040 5861967, katriina.andrianov(at)kolumbus.fi, kotisivu: kiito.fi