TtM Anna Pulakan kansainvälisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja

Physical activity of Malawian toddlers - measurement, effect of nutrient supplements and parental perceptions (Malawilaisten lasten fyysinen aktiivisuus - mittaaminen, ravitsemusintervention vaikutus ja vanhempien käsitykset)

tarkastetaan 5.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Suzanne Filteau (London School of Hygiene and Tropical Medicine). Kustoksena toimii professori Per Ashorn.

Malawilaisten lasten fyysinen aktiivisuus


Aliravitsemukseen liittyvien ravitsemusinterventioiden vaikutuksia on tyypillisesti mitattu kasvuun, sairastavuuteen, ravitsemustilaan ja kehitykseen liittyvillä tekijöillä. Fyysinen aktiivisuus on yksi lisä lasten terveyteen liittyviin indikaattoreihin.

Tämän väitöskirjan ensimmäisessä osatutkimuksessa osoitettiin, että ActiGraph-merkkinen kiihtyvyysanturi on luotettava menetelmä pienten lasten aktiivisuuden mittaamiseen. Kiihtyvyysanturit ovat pieniä, yleensä vyötäröllä tai ranteessa pidettäviä laitteita.

Toisessa osatutkimuksessa selvitettiin, lisääkö maapähkinäpohjainen lisäruoka aktiivisuutta malawilaisilla lapsilla. Lapset saivat lisäruokaa vuoden ajan pieniä annoksia, noin muutaman lusikallisen päivässä. Kontrolliryhmässä olleiden lasten aktiivisuuslukemat olivat vähän alhaisempia kuin lisäruokaa saaneiden lasten, mutta erot eivät olleet merkitseviä. Aktiivisuus ei siis lisääntynyt lisäravinnolla.

-Vaikka lapset asuivat alueella, jossa on paljon kroonista aliravitsemusta, heidän aktiivisuustasonsa oli suunnilleen samanlainen kuin rikkaiden maiden lapsilla, Pulakka pohtii.

Kolmas osatutkimus oli laadullinen ja siinä haastateltiin malawilaisten pienten lasten vanhempia lasten aktiivisuuteen liittyvistä tekijöistä. Vanhemmat pitivät fyysistä aktiivisuutta lasten positiivisena ominaisuutena. Vanhemmat kuvailivat aktiivisia lapsia sellaisiksi, jotka oppivat käytännön asioita aikaisessa vaiheessa, ovat sosiaalisesti kyvykkäitä, pysyvät terveinä ja liikkuvat paljon. Aktiivisuus sopi hyvin yksiin niiden kehitystavoitteiden kanssa, joita vanhemmilla oli lapsille. Vanhempien mukaan aktiivisuutta lisäsivät tasapainoinen ruokavalio, hyvä terveys ja stimulaatio.

                                               ******

Anna Pulakka on syntynyt Nokialla ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2015 lähtien projektitutkijana Turun yliopistossa.

Pulakan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2059, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9811-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1551, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9812-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja:
Anna Pulakka, Puh. 044 574 9920, anna.pulakka@utu.fi