FM Tiia Kohon lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian alaan kuuluva väitöskirja

Virus-Like Particles for Vaccine Development (Viruksen kaltaiset partikkelit rokotekehityksessä)

tarkastetaan 5.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Dennis Bamford (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Kulomaa.

Viruksen kaltaiset partikkelit rokotekehityksessä


Rakenteellisesti aitoa virusta muistuttavista, mutta ei-infektiivisistä viruksen kaltaisista partikkeleista (VLP) on viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana muodostunut laajasti hyväksytty rokoteteknologia. VLP:itä voidaan tuottaa suoraan niitä vastaavien virusten rakenneproteiineista, jolloin viruksen kuoriproteiinien epitoopit ovat tehokkaasti esillä oikeassa muodossaan aiheuttaakseen halutun immuunivasteen elimistössä. Lisäksi voidaan tuottaa myös monimutkaisempia kimeerisiä VLP:itä, joissa VLP:n rakennetta hyödynnetään muiden kuin vastaavan viruksen antigeenisten epitooppien esittelyyn tai vaikkapa terapeuttisten molekyylien kuljettamiseen.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ja tutkia tietyistä tärkeistä norovirus- ja enteroviruskannoista johdettuja VLP:itä rokotetutkimusta ja diagnostisten menetelmien kehitystä varten sekä muokata niiden rakennetta edelleen kimeeristen VLP:iden tuottamiseksi. Norovirukset (NoV:t) ovat pääasiallisia akuutin epideemisen maha-suolitulehduksen aiheuttajia ympäri maailmaa, kun taas tässä tutkimuksessa käytetyn enteroviruskannan (CVB3) on arveltu olevan syynä akuuttiin ja krooniseen viruksen aiheuttamaan sydänlihastulehdukseen sekä dilatoivaan kardiomyopatiaan. Kaikkien tutkimuksessa kehitettyjen VLP:iden havaittiin muistuttavan läheisesti niitä vastaavia viruksia sekä sitovan tehokkaasti näiden virusten indusoimia vasta-aineita. Tästä johtuen niitä voitaisiin hyödyntää rokotekehityksessä ehkäisemään vastaavien virusten aiheuttamia tauteja sekä kehitettäessä diagnostisia menetelmiä. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin kimeerisiä NoV VLP:itä, joissa noroviruksen kuoriproteiinia muokattiin niin, että VLP:n pintaan pystyttiin kiinnittämään ei-kovalenttisesti erilaisia molekyylejä, kuten kokonaisia proteiineja, peptidejä sekä fluoresoivia leimoja. Näitä kimeerisiä VLP:itä voitaisiin jatkossa hyödyntää esimerkiksi muokattavina nanometri-mittakaavassa olevina kuljettimina tai monipuolisina rokotealustoina.

Kokonaisuudessaan tässä väitöskirjatyössä tuotettiin useita VLP-teknologiaan perustuvia proteiinikomplekseja, joita voidaan soveltaa rokotekehityksessä, diagnostiikassa sekä monipuolisesti esimerkiksi nanobioteknologian sekä biolääketieteen aloilla. Lisäksi kehitetyt ja tutkitut VLP:t lisäävät tietoa, jota tarvitaan uusien VLP:iden valmistamisessa ja muokkauksessa.

                                               ******

Tiia Koho on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Kohon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2066, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9829-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1559, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9830-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Tiia Koho, tiia.koho@uta.fi