FM Maarit Oikarisen virologian alaan kuuluva väitöskirja

Detection of Enteroviruses in Tissue Samples - Methods and applications in type 1 diabetes (Enterovirusten osoittaminen kudosnäytteistä - menetelmät ja niiden soveltaminen tyypin 1 diabeteksessa)

tarkastetaan 10.6.2015 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Seppo Meri (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Heikki Hyöty.

Enterovirusten osoittaminen kudosnäytteistä

- menetelmät ja niiden soveltaminen tyypin 1 diabeteksessa


Tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys on kasvanut viime vuosikymmeninä ympäri maailmaa, ja Suomessa esiintyvyys on suurinta koko maailmassa. Tyypin 1 diabetes johtuu haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta elimistön omien puolustusmekanismien kautta. Tapahtumaketju, joka johtaa sairastumiseen, on monimutkainen ja vielä osittain epäselvä. Perinnöllinen alttius määrittelee taipumuksen sairastua tyypin 1 diabetekseen, mutta myös ympäristötekijät ovat tärkeässä osassa taudin synnyssä. Enteroviruksia on pitkään epäilty taudin syntyyn myötävaikuttaviksi tekijöiksi. Nämä virukset ovat hyvin yleisiä ja ne aiheuttavat yleensä hyvin lieväoireisia tai oireettomia tauteja, mutta myös vakavampia taudinkuvia (esim. enteroviruksiin kuuluvan polioviruksen aiheuttama halvaus). Useat tutkimukset ovat osoittaneet tyypin 1 diabeteksen ja enterovirusten välisen yhteyden, ja näiden virusten löytyminen diabeetikoiden haimasta ja muista kudoksista on vahvistanut epäilyjä enterovirusten osuudesta taudin synnyssä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää menetelmiä enterovirusten osoittamiseen kudoksista sekä soveltaa näitä menetelmiä diabeetikoiden ja esidiabeetikoiden kudosnäytteiden analysointiin. Kehitettyjä menetelmiä käytettiin tyypin 1 diabeetikoiden ohutsuolinäytteiden tutkimiseen, ja niiden avulla osoitettiin ensi kertaa enterovirusten esiintyminen diabeetikoiden ohutsuolen limakalvolla. Lisäksi esidiabeetikon haimakudosta tutkimalla saatiin merkkejä siitä, että virus voi esiintyä haimassa jo diabeteksen oireettoman esivaiheen aikana.

Tutkimuksessa saadut löydökset tukevat aiempia havaintoja enterovirusten ja tyypin 1 diabeteksen yhteydestä.
                                               ******

Maarit Oikarinen on syntynyt Oulussa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana Tampereen yliopiston Lääketieteen yksikössä vuodesta 2003 lähtien.

Oikarisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2069, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9839-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1562, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9840-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Maarit Oikarinen, Puh. 040 7081441, maarit.oikarinen@uta.fi