LK, TkK, FM Kari-Matti Mäkelän kliinisen kemian alaan kuuluva väitöskirja

Genetic Basis of Atherosclerosis, Ischemic Stroke and Lipoprotein Oxidation with Special Reference to HDAC9 and MMP12 Genes (Ateroskleroosin, iskeemisen aivoverenkiertohäiriön ja LDL:n hapettumisen geneettinen tausta: HDAC9 ja MMP12 geenien merkitys)

tarkastetaan 21.8.2015 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Anna-Liisa Levonen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Terho Lehtimäki.


Ateroskleroosin, iskeemisen aivoverenkiertohäiriön

ja LDL:n hapettumisen geneettinen tausta


Ateroskleroosista eli valtimonkovettumataudista johtuvat sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat suurimman osan kuolemista ja sairastuvuudesta länsimaissa. Hapettunutta ”low-density” –lipoproteiinia (oxLDL) pidetään olennaisena riskitekijänä ateroskleroosin tautiprosessissa. Ateroskleroosivaurion repeämä ja sitä seuraava veritulppa voivat aiheuttaa esimerkiksi sydäninfarktin, sydänperäisen äkkikuoleman tai iskeemisen aivoverenkiertohäiriön.

Tässä tutkimuksessa käytimme koko genomin laajuista lähestymistapaa useassa laajassa potilasaineistossa. Geenien vaikutusta ateroskleroosiin tutkittiin leikkauksen yhteydessä otetuissa ateroskleroottisissa verisuoninäytteissä. Tarkoituksenamme oli löytää uusia geenejä tai niiden geenivariantteja, jotka vaikuttavat ateroskleroosin ja iskeemisen aivoverenkiertohäiriön patogeneesiin sekä verenkierron oxLDL:n määrään.

Löysimme uusia ateroskleroosin ja iskeemisen aivoverenkiertohäiriön riskiin sekä oxLDL-pitoisuuteen vaikuttavia geneettisiä tekijöitä. HDAC9 edistää kaulasuonen ateroskleroosia. HDAC9 ja MMP12 assosioituvat ateroskleroottisen plakin vakavuusasteeseen ja iskeemisen aivoverenkiertohäiriön riskiin. ApoB Pro2739Leu on uusi seerumin oxLDL-pitoisuuteen vaikuttava geenivariaatio.

                                               ******

Kari-Matti Mäkelä on suorittanut lääketieteen kandidaatin sekä filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa ja tekniikan kandidaatin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Mäkelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2073, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9854-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1567, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9855-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.