LL Eeva Tuunaisen korva-, nenä- ja kurkkutautiopin  alaan kuuluva väitöskirja

Presbyequilibrium and falls among institutionally residing and community-dwelling older adults. Characterization and Prevention. A clinical study (Ikähuimaus ja kaatuminen kotona ja laitoksessa asuvilla iäkkäillä henkilöillä)

tarkastetaan 21.8.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Löppönen (Itä-Suomen Yliopisto). Kustoksena toimii professori Markus Rautiainen.

Ikähuimaus ja kaatuminen kotona ja laitoksessa asuvilla iäkkäillä henkilöillä


Väestön vanhenemisen myötä ikääntyneiden huimauksen diagnosoinnin ja hoidon tarve sekä vaatimukset nousevat. Tutkimuksessamme arvioimme ikähuimauksen esiintyvyyttä sekä kotona että laitoksessa asuvilla iäkkäillä henkilöillä.
Totesimme ikähuimausta 68 %:lla (49/72) laitoksessa asuvista iäkkäistä ja 44 %:lla (42/96) kotona asuvista iäkkäistä henkilöistä. Ikähuimaus oli yhteydessä kaatumistaipumukseen kummassakin ryhmässä.

Kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden kaatumistaipumus tuli esille myös tasapainolevyllä suoritetuissa mittauksissa, jossa ne, jotka olivat kaatuneet, pystytttiin erottamaan joukosta kahden tasapainolevymuuttujan avulla. Laitoksissa asuvien iäkkäiden tasapainotulokset paranivat kolmen kuukauden tasapaino- ja lihasharjoittelun jälkeen. Kolmen kuukauden ohjattu lihas- ja tasapainoharjoittelu vähensi kaatumisia laitoksissa asuvilla iäkkäillä enemmän kuin omatoiminen harjoittelu. Kliinisissä sisäkorvatutkimuksissa suurimmalla osalla laitoksessa asuvilla iäkkäillä oli sisäkorvasairaudesta kertovia testilöydöksiä.
Ikähuimaus terminä sisältää iäkkään kokeman huimauksen ja tasapainohäiriöt, jotka voivat olla hyvin monimuotoiset. Iäkkään huimauksen monimuotoisuuden vuoksi moniammatillinen lähestyminen oireisiin ohjaa oikeaan diagnoosiin, tunnistaa suuremmassa kaatumisvaarassa olevat iäkkäät ja varmistaa kohdettuihin jatkotutkimuksiin/hoitoon ohjautumisen.

                                               ******

Eeva Tuunainen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Itä-Suomen Yliopistossa.

Tuunaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2083, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9879-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1577, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9880-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Eeva Tuunainen, eeva.tuunainen@hus.fi