FM Mimmi Patrikosken solubiologian alaan kuuluva väitöskirja

Insights into the use of adipose stem cells for clinical cell therapy: Novel culturing conditions and characterization of multipotency and immunogenic properties (Näkemyksiä rasvakudoksen kantasolujen käytöstä kliinisissä soluterapioissa: uudet viljelyolosuhteet sekä solujen monikykyisyyden ja immunogeenisten ominaisuuksien karakterisointi)

tarkastetaan 19.9.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 12, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Petri Lehenkari (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Susanna Miettinen.

Rasvakudoksen kantasolut tulevaisuuden soluterapioihin


Aikuisen rasvakudos on monikykyisten kantasolujen ehtymätön lähde. Rasvakudoksesta eristetyillä kantasoluilla on erinomainen kyky jakautua muuttumattomana sekä erilaistua ohjatusti usean eri solutyypin suuntaan. Rasvakudoksen kantasolut eivät aiheuta voimakasta immunologista vastetta, ja soluilla on kyky säädellä elimistön immunologisia reaktioita. Edellä mainitut ominaisuudet tekevät rasvakudoksen kantasoluista lupaavan vaihtoehdon erilaisiin kliinisiin sovelluksiin regeneratiivisen lääketieteen alalla sekä uuden vaihtoehdon immuunipuolustuksen säätelyä vaativien sairauksien hoitoon.

Kantasoluhoidoissa tarvittavat solumäärät ovat usein suuria, joten tehokkaan hoitovasteen aikaansaamiseksi solujen määrää tulee lisätä laboratorio-olosuhteissa. Tässä väitöskirjatyössä kehitettiin seerumittomat ja eläinperäisistä aineista vapaat soluviljelymenetelmät rasvakudoksen kantasoluille, jotta kantasolujen turvallisuutta ja laatua voitaisiin parantaa soluhoitoja ajatellen. Perinteisissä soluviljelymenetelmissä käytetään hyväksi eläinperäisiä ainesosia, joita ei suositella potilaskäyttöön. Kantasolujen perusominaisuuksia tutkittiin uusissa seerumittomissa kasvatusolosuhteissa ja niitä verrattiin ihmisen seerumia sekä naudan seerumia sisältäviin olosuhteisiin. Väitöskirjatyössä tutkittiin myös eri kasvatusolosuhteiden vaikutusta rasvakudoksen kantasolujen immunogeenisyyteen sekä kykyyn estää immuunivasteen muodostusta. Lisäksi väitöskirjassa tutkittiin biomateriaalin sekä kasvutekijöiden merkitystä rasvakudoksen kantasolujen luuerilaistuskykyyn.

Tämä väitöstutkimus osoitti, että tutkitut eläinperäisistä aineista vapaat viljelyolosuhteet saavat rasvakudoksen kantasolut jakautumaan tehokkaasti ja näin ollen uusilla olosuhteilla on edellytyksiä myös kliiniseen käyttöön. Lisäksi tutkimus osoitti, että rasvakudoksen kantasoluilla on alhainen immunogeenisyys sekä kyky säädellä immuunivastetta kaikissa tutkituissa olosuhteissa. Mainitut ominaisuudet tekevät soluista kiinnostavan vaihtoehdon allogeenisiin (vieraan luovuttajan soluja hyödyntäviin) soluhoitoihin sekä immuunipuolustusta sääteleviin hoitoihin. Uudet tutkimustulokset solujen ominaisuuksista tarjoavat työkaluja myös kantasoluhoitojen vaatimiin turvallisuussäädöksiin. Lisää prekliinisiä turvallisuutta ja tehokkuutta mittaavia tutkimuksia kuitenkin tarvitaan ennen rutiininomaisia potilashoitoja.

                                               ******

Mimmi Patrikoski on syntynyt Jyväskylässä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Aikuisen kantasolujen ryhmässä BioMediTech:ssä.

Patrikosken väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2091, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9895-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1585, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9896-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Mimmi Patrikoski, Puh. 040 7356 550, mimmi.patrikoski@uta.fi