FM Sami Purmosen solubiologian alaan kuuluva väitöskirja

Progesterone Target Genes in Breast Cancer Cells (Progesteronin kohdegeenit rintasyöpäsoluissa)

tarkastetaan 30.10.2015 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Sari Mäkelä (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Timo Ylikomi.

Progesteronin kohdegeenit rintasyöpäsoluissa


Progesteroni l. keltarauhashormoni on pääasiassa munasarjoista ja istukasta erittyvä steroidihormoni, joka yhdessä estrogeenin kanssa säätelee merkittävästi lisääntymisbiologisia tapahtumia. Progesteronin synteettisiä muotoja progestiineja käytetään laajalti osana vaihdevuosien jälkeisessä hormonikorvaushoidossa (HRT), hormonaalisessa ehkäisyssä, sekä endometrioosin ja rintasyövän hoidossa. Laajat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että estrogeenia ja progesteronia sisältävä yhdistelmähoito lisää riskiä sairastua rintasyöpään. Myös hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käyttävillä on kohonnut rintasyöpäriski.

Kahdessa klassisessa kohde-elimessään, kohdussa ja rintarauhasessa, progesteronilla on merkittävä vaikutus solujen kasvuun ja erilaistumiseen. Näissä elimissä progestiinit voivat joko lisätä tai estää solujen jakautumista solu – ja kudosspesifisellä tavalla. Esimerkiksi kohdun limakalvon pintasolukossa progesteroni estää estrogeenin aikaansaamaa solukasvua ja lisää solujen erilaistumista. Sen vuoksi progestiinia (mm. medroksiprogesteroniasetaatti, MPA) annetaan hormonikorvaushoidossa yhdistelmähoitona estrogeenin kanssa kontrolloimaan estrogeenin aikaansaamaa solujen kasvua ja pienentämään kohdun limakalvon syövän esiintyvyyttä. Rintarauhasessa progestiinin rooli solukasvun kontrolloijana on epäselvä. Rintarauhasessa progestiineilla on kaksitahoinen vaikutus, sillä ne sekä lisäävät että estävät solujen kasvua. Normaalissa rintarauhasessa progestiini lisää solukasvua ja pitkäaikaisen altistus progesteronille onkin rintasyövän riskitekijä. Toisaalta rintarauhasen kasvaimissa ja viljellyissä rintasyöpäsoluissa, progestiini estää estrogeenin aikaansaamaa kasvua, johon liittyy myös solujen erilaistumisen lisääntyminen.

Progesteronin vaikutus elimistössä välittyy spesifisen vastaanottajamolekyylin, progesteronireseptorin (PR) kautta. Hormonin aktivoima PR säätelee geenien ilmentymistä sitoutumalla niiden säätelyalueille. Aktivoimalla tai estämällä geenien ilmentymistä progesteroni vaikuttaa solukasvuun ja erilaistumiseen. Mitä ovat nämä geenit?

Tässä väitöskirjatyössä etsittiin progesteronin ja laajalti käytetyn synteettisen progestiinin MPA:n kohdegeenejä viljellyistä rintasyöpäsoluista. Tunnistimme useita uusia progesteronin ja MPA:n kohdegeenejä. Tuloksissa on erityisen merkittävää se, että löytämämme geenit voivat osaltaan selittää progesteronin paradoksaaliset vaikutukset rintarauhasen soluissa. Löysimme progestiinien aktivoimia geenejä, joilla tiedetään olevan kasvua estäviä vaikutuksia, mutta toisaalta myös geenejä joiden tiedetään edistävän solujen kasvua. Tutkimus antaa tukea aiemmin esitetylle hypoteesille, että progestiinit säätelisivät sekä kasvua edistäviä että kasvua estäviä geenejä ja solujen ympäristö yms. ratkaisee tapahtuuko soluissa kasvuinhibitio vai kasvustimulus. Kolmen löydetyn proteiinin (DLG5, GPR30 ja S100P) rakennetta ja roolia kasvunsäätelyssä ja rintasyövässä tutkittiin tarkemmin.  

Ottaen huomioon, että maailmanlaajuisesti miljoonat naiset käyttävät progestiineja ja että näihin liittyy mm. kohonnut rintasyövän riski, on tärkeää tietää progestiinien solukasvuun vaikuttavia mekanismeja molekyylitasolla. Väitöskirjatyössä tehdyt havainnot auttavat osaltaan ymmärtämään progestiinien kasvunsäätelyn mekanismeja.

                                               ******

Sami Purmonen on syntynyt Jyväskylässä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa.

Purmosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2099, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9921-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1593, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9922-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.