BSc, BA, MA Jurgen De Wispelaeren sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

An Income of One´s Own? The Political Analysis of Universal Basic Income (Jokaisen oma tulo? Universaalin perustulon poliittinen analyysi)

tarkastetaan 12.12.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jochen Clasen (Edinburghin yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Koistinen.

Tuloa kaikille? Tutkimus perustulon politiikasta


Viimevuosien aikana ehdotus perustulosta on saanut osakseen lisääntyvää huomiota niin poliittisissa kuin akateemisissa piireissä. Idea siitä, että jokaiselle kansalaiselle myönnettäisiin henkilökohtainen vastikkeeton tulo, on herättänyt vakavaa keskustelua yhteiskunnallisissa liikkeissä, eturyhmissä, työmarkkinajärjestöissä, puolueissa ja tutkijoiden keskuudessa. Idea on saanut kannatusta jopa joidenkin Euroopan maiden hallituksilta, mukaan lukien Suomen hallituksen ehdotus testata perustuloa ensimmäisenä kansallisella tasolla. Samalla kun perustulo on hiljalleen saavuttamassa hyväksyttyä asemaa poliittisissa piireissä, myös akateeminen kiinnostus perustulon politiikkaa kohtaan on kasvanut. Tutkijat ovat keskustelleet perustulon etiikasta, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista jo useita vuosia, mutta vasta nyt on herätty niihin vaikeisiin poliittisiin kysymyksiin jotka liittyvät perustulon ideaan ja sen toteuttamiseen.

Jurgen De Wispelaere tutkii väitöskirjassaan perustulon politiikkaa. Hänen mukaansa niin tutkijat kuin perustuloaktivistit usein puhuvat perustulosta ikään kuin se olisi yksi yhtenäinen idea. Todellisuudessa perustulon politiikka muodostuu useista erilaisista ehdotuksista. Perustuloon liittyvät odotukset ja ennen muuta politiikkaratkaisut voivat erota radikaalistikin toisistaan, ja tällä on merkittävä vaikutus perustulon kannatusperustaan, perustuloa kannattavien liittoumien muodostumiseen ja liittoutumien poliittisiin strategioihin. De Wispelaere paljastaa miten vasemmistolaisten ja oikeistolaisten perustulon versioiden välinen kilpailu tuottaa erilaisia ratkaisuja ja seurausvaikutuksia.

Väitöstutkimus osoittaa, että poliittiset erot perustulomallien välillä tulevat tätäkin näkyvimmiksi silloin kun harkitaan perustulon toteutusta. Poliittiset koalitiot voivat saada aikaan kompromissin koskien perustulon yleistä ideaa, mutta kun yleistä ohjelmaa ryhdytään toteuttamaan, poliittiset erot tulevat uudelleen esiin käytännön yksityiskohdissa. De Wispelaere esittää, että perustulon ja hallinnon välisen kytköksen tutkiminen voi antaa ratkaisuja erilaisten perustulomallien ja niiden kannattajien välisen kamppailun ymmärtämiseen. Tutkimuksen mukaan perustulon kannattajat ja tutkijat ovat väärillä raiteilla sivuuttaessaan hallinnon tärkeän roolin perustulosta käytävässä keskustelussa.


                                               ******

Jurgen De Wispelaere on syntynyt Kölnissä Saksassa ja hän on suorittanut BSc, BA, MA -tutkinnot Ghentin yliopistossa Belgiassa.

De Wispelaeren väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2121, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9988-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1618, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9989-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jurgen De Wispelaere, jurgen.dewispelaere@gmail.com, http://mcgill.academia.edu/jurgendewispelaere