MPH Jayakrishnan Radhakrishnan Nairin epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

A Community Intervention Trial for Smoking Cessation in Rural Kerala, India (Satunnaistettu tutkimus tupakoinnin lopettamisinterventiosta Keralan maaseudulla)

tarkastetaan 16.12.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3 (T-rak.), Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Pekka Puska (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Antti Uutela.

Satunnaistettu tutkimus tupakoinnin lopettamisinterventiosta Keralan maaseudulla


Tupakointi on maailmanlaajuinen terveysongelma - niin myös Intiassa, jossa 48% miehistä ja 20% naisista käyttää tupakkaa joko polttamalla tai muussa muodossa. Tupakkakuolemien vähentämiseksi Intia laati vuosina 2007-08 tupakanvastaisen lainsäädännön, jonka yksi päätavoite oli lopettamisen helpottaminen.

Väitöskirjaprojektin aineisto perustui tupakoinnin lopettamiseen tähtäävään interventiotutkimuksen, joka tehtiin Intian lounaisosassa sijaitsevan Keralan osavaltion maaseudulla, missä miesten tupakanpoltto on yleisempää (28%) kuin muualla Intiassa (24%). Mukaan valittiin yli 3000 miestä jotka olivat iältään18-60 vuotta (viideltä interventio- ja kuudelta vertailualueelta). Heidän tupakointitottumuksensa ja nikotiini riippuvuutensa arvioitiin tutkimuksen alussa. Interventioalueella asuville tehtiin lääketieteellinen tutkimus ja annettiin ryhmäneuvontaa tupakoinnin lopettamiseksi. Lisäksi heille järjestettiin neljä käynti- tai puhelinneuvontakertaa 26 viikon aikana. Neuvonnan suorittivat koulutetut sosiaalityöntekijät.

Tupakointitavat selvitettiin uudelleen vuoden kuluttua.  Sekä interventio- että vertailualueella tupakointi oli vähentynyt, mutta interventioalueella (15%) lopettaneita oli kaksi kertaa enemmän kuin vertailualueella (7%). Vielä selvemmin väheni tupakoijien polttamien savukkeiden määrä.  

Tulokset osoittavat että ryhmäneuvonta on toimiva tapa vähentää tupakointia myös maaseudun vähän koulutetun väestön joukossa. Tupakoinnin lopettamismenetelmä voitaisiin integroida hallituksen käynnissä oleviin terveysohjelmiin ilman lisäresurssitarpeita.


                                               ******

Jayakrishnan Radhakrishnan Nair on syntynyt Trivandrumissa, Keralan osavaltiossa Intiassa, ja hän on suorittanut MPH-tutkinnon Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology -yliopistossa Intiassa. Nykyisin hän toimii apulaisprofessorina Regional Cancer Centressä Thiruvananthapuramissa Intiassa.

Radhakrishnan Nairin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2122, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9990-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1619, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9991-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jayakrishnan Radhakrishnan Nair, puh. 00919446363840, jaykrishnan999@gmail.com