FM Alexandra Mikhailovan kantasolu- ja kudosteknologian alaan kuuluva väitöskirja

Tissue Engineering for Ocular Surface Reconstruction: Differentiation of human pluripotent stem cells towards corneal epithelium (Kudosteknologia sarveiskalvovaurioiden hoitoon: Ihmisen erittäin monikykyisten kantasolujen erilaistaminen sarveiskalvon epiteeliksi)

tarkastetaan 5.2.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Ruby Shalom-Feuerstein (Technion - Israelin teknillinen yliopisto, Haifa, Israel). Kustoksena toimii apulaisprofessori Heli Skottman.

Kudosteknologia sarveiskalvovaurioiden hoitoon


Sarveiskalvon epiteeli on läpinäkyvän ja verisuonettoman sarveiskalvon uloin kerros, jonka uusiutumisesta huolehtivat kudosspesifiset limbaaliset kantasolut. Nämä kantasolut sijaitsevat limbuksessa, sarveiskalvon ja sidekalvon rajapinnassa. Laajat vauriot limbaalisella alueella tai limbaalisten kantasolujen vajaatoiminta kroonisen taudin seurauksena saattavat johtaa kantasolupuutokseen, missä sidekalvo verisuonineen leviää ja korvaa sarveiskalvon epiteelin. Tämän sairauden oireet ja laajuus vaihtelevat hyvinkin paljon, mutta siihen yleensä liittyy voimakasta kipua ja näön heikkenemistä ja sen hoito on hankala toteuttaa. Perinteinen sarveiskalvon siirto ei auta näissä sairauksissa, sillä siirre korvaa vain sarveiskalvon keskiosaa, eikä vaurioitunutta limbusta. Näin ollen, uusia hoitomenetelmiä tarvitaan sarveiskalvovaurioiden hoitoon.

Ihmisen erittäin monikykyisillä kantasoluilla (engl. human pluripotent stem cells) on lähes rajaton uusiutumiskyky, ja ne kykenevät erilaistumaan kehon kaikiksi solutyypeiksi, mukaan lukien limbaaliset kantasolut ja sarveiskalvon epiteelisolut. Nämä solut voivat tulevaisuudessa tarjota vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä vakaville sarveiskalvovaurioille. Tämän lisäksi näitä soluja voidaan hyödyntää muun muassa ihmisen sarveiskalvon kehityksen tutkimukseen, sekä lääkekehitykseen laboratorio-olosuhteissa.

Tämä väitöskirja käsittelee erittäin monikykyisten kantasolujen erilaistamista limbaalisiksi kantasoluiksi ja sarveiskalvon epiteelisoluiksi, näiden solujen ominaisuuksien ja toiminnallisuuden tutkimista, sekä menetelmien kehittämistä niiden hyödyntämiseksi sarveiskalvovaurioiden hoitoon.

                                               ******

Alexandra Mikhailova on syntynyt Moskovassa Venäjällä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana BioMediTech yksikössä.

Mikhailovan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2130, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0010-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1627, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0011-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Alexandra Mikhailova, Puh. +358 40 8332389, alexandra.mikhailova@uta.fi