FM Hanna Teräksen kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Design Principles of an Authentic Online Professional Development Program for Multicultural Faculty (Autenttista ammatillista oppimista monikulttuurisille korkeakouluopettajille: verkossa toteutettavan täydennyskoulutuksen suunnitteluperiaatteet)

tarkastetaan 5.2.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Sari Poikela (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen.

Autenttista ammatillista oppimista monikulttuurisille korkeakouluopettajille


Tutkimuksen tavoite oli muodostaa suunnitteluperiaatteet kokonaan verkossa toteutettavalle täydennyskoulutukselle, joka soveltuu monikulttuurisille korkeakouluopettajille. Tutkimuksen kohteena oli Arabiemiraateissa toteutettu täydennyskoulutus. Tutkimuksessa todettiin että ns. autenttisen verkko-oppimisen malli soveltuu erinomaisesti tähän tarkoitukseen, mutta sen tehokas käyttö edellyttää hyvää suunnittelua. Autenttinen verkko-oppiminen painottaa yhteisöllistä oppimista ja työelämään kiinteästi sitoutuvia oppimissisältöjä ja -tehtäviä.

Tässä tutkimuksessa todettiin, että autenttisen oppimisen periaatteiden mukainen verkko-oppiminen voi johtaa syvälliseen ammatilliseen kasvuun, reflektiotaitojen kehittymiseen, sekä kulttuuriseen ymmärrykseen ja vuorovaikutustaitoihin. Toisaalta, se on menetelmänä hyvin erilainen kuin perinteinen akateeminen oppiminen, joten se voi myös olla osallistujille vaativaa. Jotta toivotut tulokset saavutettaisiin, oppimisen fasilitointiin ja tukemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, oppimisympäristön on tuettava itsesäätelytaitojen kehittymistä, ja suunnittelussa on aktiivisesti vältettävä sekä opettajajohtoista yksityiskohtaista ohjeistamista, että liiallista rakenteen puutetta ja sekavuutta.

Tutkimustulokset lisäävät ymmärrystä autenttisen verkko-oppimisen mukaisen opettajien täydennyskoulutuksen tasapainoisesta suunnittelusta, sekä autenttisen verkko-oppimisen hyödyntämisestä ammatillisen kasvun tukena.

                                               ******

Hanna Teräs on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii lehtorina Murdoch Universityn kasvatustieteen laitoksella Perthissä Länsi-Australiassa.

Teräksen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2131, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0012-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1628, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0013-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Hanna Teräs, Puh. +61410662422, hanna.teras@gmail.com