LL Vilma Vuohelaisen kirurgian (sydän- ja rintaelinkirurgia) alaan kuuluva väitöskirja

Remote myocardium after experimental perioperative myocardial infarction (Sydäninfarktialueen ulkopuolisen sydänlihaksen tila kokeellisen perioperatiivisen sydäninfarktin jälkeen)

tarkastetaan 11.3.2016 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Ulla-Stina Salminen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Laurikka.

Sydäninfarktialueen ulkopuolisen sydänlihaksen tila

kokeellisen perioperatiivisen sydäninfarktin jälkeen


Sydänleikkauksen aikana mahdollisesti kehittyvä sydäninfarkti on merkittävä potilaan ennustetta huonontava riskitekijä. Siihen vaikuttaa lisäksi sydänlihaksen iskemia-reperfuusio -vaurio, joka voi aiheuttaa sydänlihakseen muutoksia edelleen heikentäen sydämen toipumista sydänleikkauksen jälkeen.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokeellisen sydänleikkauksen aikana tapahtuvan sydäninfarktin vaikutuksia infarktialueen ulkopuoliseen sydänlihakseen. Muutosten tutkimiseksi käytimme modifioitua rotan heterotooppista sydänsiirtomallia. Selvitimme olivatko muutokset palautuvia vaikuttamalla sildenafiilin ja moklobemidin avulla fosfodiesteraasi 5- ja monoamiinioksidaasi -molekyylireitteihin.
Siirrännäisiin aiheutettiin paikallinen sydäninfarkti sulkemalla vasen etummainen laskeva sepelvaltimo. Osa rotista sai lääkehoitona sildenafiilia 1mg/kg/vrk ja osa rotista moklobemidia 10mg/kg/vrk. Tutkimusasetelmasta riippuen rottia seurattiin joko tunti, vuorokausi, kaksi vuorokautta tai viisi vuorokautta. Sydänlihassolujen aineenvaihduntaa tutkittiin soluvälinesteestä mikrodialyysin avulla. Lisäksi sydämen poikkileikkeistä tutkittiin sydänlihaskudoksen sekä sydänlihaksen sisäisten valtimoiden histologiaa, immunohistologiaa ja geenien ilmentymistä.

Kokeellisen sydänleikkauksen aikana tapahtuvan sydäninfarktin yhteydessä löysimme merkittäviä sydänlihaksen muutoksia infarktin ulkopuolisella alueella. Histologiassa havaitsimme sydänlihaksen valtimoiden seinämän sileälihassolujen tumien turvotusta ja periadventitia -tilan tulehdussoluja. Viisi vuorokautta infarktin jälkeen havaitsimme lisäksi viitteitä infarktialueen ulkopuolisten sydänlihasvaltimoiden intiman eli valtimon sisäkalvon paksuuntumisesta. Tulehdusta sekä hapenpuutetta kuvaavat merkkiaineet olivat kohonneet infarktialueen ulkopuolisessa sydänlihaksessa. Komplementtijärjestelmään kuuluva C4d sekä disintegriini ja metalloproteaasi 8 -molekyyli ekspressoituivat sydäninfarktin jälkeen ja voivat näin ollen auttaa sydänleikkauksen aikana tapahtuvan sydäninfarktin diagnosoimisessa. Sildenafiilin ja moklobemidin sydänlihasta suojaava vaikutus perioperatiivisen sydäninfarktin jälkeen voi liittyä sydänlihaksen infarktin ulkopuolisen alueen tulehduksen vähenemiseen. Moklobemidi vähensi tulehdusta (CD68, HMGB1) sekä hapenpuutetta (HO-1) kuvaavien merkkiaineiden esiintymistä, viitaten sydänlihaksen toipumiseen perioperatiivisen sydäninfarktin jälkeen.

Modifioitua rotan sydänsiirtomallia käytettiin kokeellisen sydänleikkauksen aikaisen sydäninfarktin aiheuttamien infarktialueen ulkopuolisten sydänlihasmuutosten tutkimiseen. Huolimatta siitä, että kokeellisen perioperatiivisen sydäninfarktin aiheuttamat vauriot ovat paikallisesti peruuttamattomia, voidaan infarktialueen ulkopuolisen sydänlihasalueen muutoksiin vaikuttaa sildenafiililla ja moklobemidillä.

                                               ******

Vilma Vuohelainen on syntynyt Espoossa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Vuohelaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2143, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0048-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1641, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0049-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.