FM, HM Niko Kanniston historian alaan kuuluva väitöskirja

Vaaleanpunainen tasavalta? SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918-1924 (White and Red Republic? SDP, Independence and the Question of National Unity 1918-1924)

tarkastetaan 21.5.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Kari Teräs.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Sisällissodan jälkeisten vuosien yhteiskunnallinen integraatio Suomessa


Sisällissota synnytti valtavan repeämän vastaitsenäistyneeseen Suomeen. Syntyi jako kahteen, valkoisiin ja punaisiin, voittajiin ja häviäjiin. Syntyi suojeluskuntien ja Etsivän Keskuspoliisin kaltaisia valvontakoneistoja pitämään yllä ”valkoista” Suomea. Syntyi työväenluokka, jonka keskeisin kokemus oli sisällissodan häviö, valkoinen terrori ja työväenliikkeen repressio.

Toisaalta heti sisällissodan päättymisen jälkeen ajatus ”kansallisesta eheytymisestä” julistettiin lähes kaikkialla tavoitteeksi. Tavoite oli monimutkainen, sisälsi erilaisia ja eriaikaisia prosesseja, uudistuksia, uutta vuorovaikutusta ja tulkintaa suomalaisuudesta ja sen suhteesta muuhun maailmaan. Näkökulman kokonaisuuteen muodostaa maltillinen poliittinen työväenliike, Suomen Sosialidemokraattinen puolue, SDP.

Kansalaissovun toteuttaminen saattoi toteutua vain ”valkoisissa” reunaehdoissa. Joka tapauksessa vuoden 1918 kesän työväenliikkeen hävittämisvaatimuksesta siirryttiin nopeasti miettimään yhteiskunnan rakentamisen reunaehtoja. Amnestia oli työväenliikkeen tärkein vaatimus 1920-luvun alussa.

Integraatiota lisäävät ja vähentävät prosessit kulkivat alusta alkaen rinnakkain 1920-luvun Suomessa. Kokonaisuudessa tasavallan ja tasa-arvon ristiriita jäi osin ratkaisematta, vaikka SDP sai 1920-luvun taitteessa hämmästyttävän nopeasti läpi useimmat sisällissodan jälkeen asettamansa tavoitteet.

Vuosi 1918 muutti tai hajotti nopeasti ja jopa ratkaisevasti itsenäisyyden ja yhtenäisyyden tulkintalinjoja, mutta toisaalta integroitumisprosessi eteni sisällissodan jälkivuosina huomattavasti pitemmälle kuin yleensä on esitetty tai oletettu.


                                               ******

Niko Kannisto on syntynyt Mikkelissä ja hän on suorittanut filosofian ja hallintotieteiden maisterin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii hallintojohtajana Siuntion kunnassa.

Kanniston väitöskirja ilmestyy Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kustantamana, Helsinki 2016. ISBN 978-952-5976-42-7. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä ISBN 978-952-5976-43-4.
http://www.thpts.fi/julkaisut/muut-julkaisut/

Väitöskirjan tilausosoite: THPTS:stä http://www.thpts.fi/, kirjakaupoista tai Niko Kannisto puh. 050 5391756

Lisätietoja: Niko Kannisto, Puh. 050 5391756, niko.kannisto@siuntio.fi