LL Eero Lauhkosen lastentautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Post-bronchiolitis lung function - Impulse oscillometry at preschool age after bronchiolitis in infancy (Bronkioliitin jälkeinen keuhkofunktio - Impulssioskillometria esikouluiässä imeväisiän bronkioliitin jälkeen)

tarkastetaan 3.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Mika Mäkelä (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Korppi.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Keuhkofunktioennuste imeväisenä sairastetun ilmatiehyttulehduksen jälkeen


Viruksen aiheuttama bronkioliitti eli ilmatiehyttulehdus on tyypillisimmillään laajoina epidemioina esiintyvä imeväisten alahengitystieinfektio, jonka yleisin aiheuttaja on RS-virus. Bronkioliitin taudinkuva vaihtelee lievästä flunssasta vakavaan hengitystukihoitoja vaativaan hengitysvaikeuteen. Bronkioliitti imeväisiällä on aiemmin yhdistetty astman kehittymiseen ja keuhkojen toimintahäiriöön.

Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin 103:n bronkioliitin vuoksi alle puolen vuoden iässä sairaalahoitoon joutuneen, aiemmin terveen lapsen keuhkojen toimintaa 5-7 vuoden iässä. Keuhkofunktioennusteeseen vaikuttavia tekijöitä kartoitettiin seurantatutkimuksen keinoin. Menetelmänä käytettiin impulssioskillometriaa, joka soveltuu erityisesti alle kouluikäisten hengitystoiminnan tutkimiseen.

Bronkioliitin aiheuttaja oli RS-virus 60%:ssa tapauksista. Esikouluiässä lapsista 20%:lla oli pienten hengitysteiden ahtautumiseen viittaava, poikkeava keuhkojen toimintakoelöydös, joka palautui lähes kaikilla normaaliksi keuhkoputkia avaavalla lääkityksellä. Keuhkofunktion alenema yhdistettiin IL-10-geenin monimuotoisuuteen. Lisäksi lihavuus esikouluiässä vaikutti impulssioskillometrialöydökseen, riippumatta astmasta.

                                               ******

Eero Lauhkonen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee erikoistuvana lääkärinä TAYS lastentautien klinikassa.

Lauhkosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2165, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0115-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1664, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0116-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.