YTM Mikko Perkiön sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Women’s Education and Infant Survival. A Comparative analysis of eighty low and middle income countries (Naisten koulutus ja pikkulasten eloonjääminen. Vertaileva tutkimus 80 matalan ja keskitulotason maasta)

tarkastetaan 26.8.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on Associate Professor Salvatore Babones (University of Sydney). Kustoksena toimii professori Anneli Anttonen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


NAISTEN KOULUTUS JA PIKKULASTEN ELOONJÄÄMINEN

Vertaileva tutkimus 80 matalan ja keskitulotason maasta


Tämä tutkimus osoittaa, että naisten koulutuksella on keskeinen rooli pikkulasten eloonjäämisessä 80 matalan ja keskitulotason maassa. Köyhyys on merkittävin imeväiskuolleisuuden selittäjä, mutta naisten koulunkäynti on lähes yhtä tärkeä tekijä. Tutkimuksen polkumallit osoittavat, että köyhyys vaikuttaa pikkulasten kuolleisuuteen suoraan. Sen sijaan naisten koulutus vaikuttaa yksinomaan välittävien mekanismien kautta.

Naisten koulutus edistää yhtäältä lasten terveyspalvelujen hyödyntämistä ja toisaalta naisten koulutus lisää naisten itsenäisyyttä päätettäessä lisääntymisestä. Nämä molemmat parantavat pikkulasten eloonjäämistä. Tämän tutkimuksen tulokset korostavat, että naisten koulutuksen edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja terveyspolitiikka ovat kaikki tärkeitä pikkulasten eloonjäämisen turvaamisessa.

Tämä osoittaa sen, että hyvinvointivaltion instituutiot; sukupuolten tasa-arvo, koulutus, terveyspalvelut ja  sosiaaliturva; ovat keskeisiä, kun hyvinvointia edistetään matalan ja keskitulotason maissa.

                                               ******

Mikko Perkiö on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa

Perkiön väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2188, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0175-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1687, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0176-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Mikko Perkiö, Puh. 0400711789, mikko.perkio@uta.fi, www.uta.fi/globalhealth/