FM Hannu Korhosen vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja

Evaluating Playability of Mobile Games with the Expert Review Method (Mobiilipelien pelattavuuden arviointi asiantuntija-arviointi menetelmällä)

tarkastetaan 26.8.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Associated Researcher Regina Bernhaupt (University of Toulouse III Paul Sabatier, Ranska). Kustoksena toimii emeritusprofessori Kari-Jouko Räihä.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


Pelattavuuden arviointi mobiilipeleissä asiantuntija-arviointimenetelmällä


Mobiilipelien menestys riippuu siitä minkälaisen pelikokemuksen ne tarjoavat pelaajille. Positiiviseen pelikokemukseen vaikuttaa ennen kaikkea pelikonseptin mielenkiintoisuus, mutta myös pelin yleinen pelattavuus eli kuinka pelaaja on vuorovaikutuksessa pelimaailman ja toisten pelaajien kanssa.
 
Pelin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja pelin tarjoamaa pelikokemusta ja pelattavuutta tulee arvioida säännöllisesti pelin kehityksen aikana. Pelattavuutta arvioidaan yleensä pelaajien kanssa tehtävällä pelitestauksella, mutta se vaatii että on olemassa toimiva peli, joka voidaan antaa pelaajille pelattavaksi.

Väitöskirjatyössä tutkittiin millä tavalla asiantuntija-arviointimentelmää (Expert Review) voidaan käyttää mobiilipelien arvioinnissa. Tässä menetelmässä arvioinnin suorittavat pelaajien sijaan asiantuntijat, jotka pyrkivät löytämään pelisuunnittelusta asioita, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pelaajille ja vähentää pelin mielenkiintoa ja pelattavuutta. Menetelmän etuna on, että pelisuunnittelua voidaan arvioida hyvinkin aikaisessa vaiheessa ja korjata ongelmia ennen kuin ne ehditään toteuttaa peliin.

Työn tuloksena on 47 heuristiikkaa, joita asiantuntijat voivat käyttää apunaan peliarvioinnissa. Heuristiikat käsittelevät pelin käytettävyyttä, pelaamista, mobiliteettiä, moninpeliä sekä kontekstitietoisuutta. Nämä osa-alueet muodostavat kokonaisuuden, josta pelin pelattavuus muodostuu. Heuristiikoja voidaan käyttää mobiilipelien lisäksi yleisesti videopelien arviointiin sekä soveltaen myös muiden mobiilipalveluiden arviointiin.

                                               ******

Hannu Korhonen on syntynyt Enossa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Korhosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology; 24, Tampereen yliopisto, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0196-5, ISSN 1795-9489. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1611, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0196-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Hannu Korhonen, puh. +358 50 483 5623, hannu.juhani.korhonen@staff.uta.fi, https://fi.linkedin.com/in/hannukorhonen