LL Maire Ratasvuoren kirurgian (ortopedia ja traumatologia) alaan kuuluva väitöskirja

Surgically treated non-spinal skeletal metastases (Kirurgisesti hoidetut ei-spinaaliset luustoetäpesäkkeet)

tarkastetaan 26.8.2016 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jendrik Hardes (Universtitätsklinikum Münster, Saksa). Kustoksena toimii professori (ma) Ville Mattila.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


Luustoetäpesäkkeiden kirurginen hoito


Tämä on ensimmäinen väitöskirja luustoetäpesäkkeiden kirurgisesta hoidosta Suomessa. Luusto on yksi yleisimmistä syövän leviämispaikoista keuhkojen ja maksan jälkeen. Luustoetäpesäkkeitä hoidetaan kipulääkityksin ja sädetyksellä, mutta joskus voimakas kipu tai patologinen murtuma edellyttää kirurgista hoitoa. Kirurgiset tekniikat vaihtelevat yksinkertaisimmista naulauksista isoihin resektioihin ja tuumoriproteesien laittoon. Potilaan eliniän arvioiminen on tärkeää valittaessa eri hoitolinjojen välillä. Tutkimus perustuu laajaan skandinaaviseen rekisteriin syöpäpotilaista  (n=1107), jotka ovat joutuneet leikkaukseen luuston etäpesäkkeen vuoksi.

Patologinen murtuma oli ensimmäinen merkki syövästä 14 %:lla potilaista. Kokonaiseloonjääminen leikkauksen jälkeen oli 58 % kuuden kuukauden kohdalla, 41 % vuoden kohdalla ja vain 2 % viiden vuoden kohdalla. Primaaridiagnoosin, etäpesäketaakan ja yleistilan perusteella voidaan karkeasti arvioida eloonjäämisennustetta. Munuaissyövässä etäpesäkkeen poisto kokonaan ennusti yksittäisten etäpesäkkeiden kohdalla parempaa selviytymistä.  Raportoituja komplikaatioita oli vähän, mutta riski vakaviin tromboembolisiin komplikaatioihin on merkittävä. Tarvitaaan lisää yhteistyötä ortopedien, onkologien, hematologien ja radiologien kanssa, jotta tulevaisuudessa voitaisiin tehdä tarkempia hoitosuunnitelmia.

                                               ******

Maire Ratasvuori on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Nykyisin hän toimii käsikirurgiaan erikoistuvana lääkärinä.

Ratasvuoren väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2185, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0166-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1684, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0167-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Lisätietoja: Maire Ratasvuori, Puh. +358 45 608 7676, maire.ratasvuori@helsinki.fi