FM Kati Walteringin (os. Kivinummi ) syöpägenetiikan alaan kuuluva väitöskirja

Androgen receptor signaling pathway in prostate cancer (Androgeenireseptorin signalointireitti eturauhassyövässä)

tarkastetaan 10.9.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medi 1:n auditoriossa, Biokatu 6, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Matti Poutanen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tapio Visakorpi.

***

Kati Waltering on syntynyt Nokialla ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitoksella.

Walteringin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1541, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8179-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 985, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8180-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

LEHDISTÖTIEDOTE

Eturauhassyövän kasvun tiedetään olevan riippuvaista miessukupuolihormoneista eli androgeeneistä. Androgeenien vaikutus välittyy solussa spesifisen androgeenireseptorin (AR) välityksellä. AR puolestaan säätelee lukuisten muiden geenien ilmentymistä. AR:n ilmentymisen tiedetään myös lisääntyvän eturauhassyövän etenemisen aikana.

Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena oli selvittää miten AR:n yli-ilmentyminen vaikuttaa eturauhassyöpäsoluihin. Tätä varten kehitimme mm. solulinjamallin, joka yli-ilmensi AR:ia. Yli-ilmentyneen AR:n todettiin herkistävän syöpäsolut matalille androgeenipitoisuuksille lisäten mm. syöpäsolujen kasvua. Yli-ilmentyneen AR:n todettiin myös lisäävän huomattavasti ylössäädeltyjen geenien lukumäärää. AR:n yli-ilmentyminen aktivoi solunjakaantumista sääteleviä geenejä. Työssä löydettiin uusia AR:n kohdegeenejä, joiden tiedetään säätelevän solujakaantumista. Lisäksi löydettiin androgeenisäädeltyjä ja eturauhassyövässä ilmenemiseltään muuttuneita ns. pieniä microRNA:ta (miRNA). miRNA:ten tiedetään säätelevän lukuisia proteiineja koodaavia geenejä ja näin olevan mahdollisesti tärkeitä syövässä.

Väitöskirja antoi merkittävää tutkimustietoa sekä AR:n yli-ilmentymisen vaikutuksesta eturauhassyöpäsolujen kasvuun että AR:n kohdegeeneistä. Tulokset antavat viitteitä mahdollisista uusista lääkkeiden kohteista eturauhassyövässä.